Vuokra-asuminen

Kaupunkien vuokra-asuntoihin valitaan asukkaat hakijan asunnon tarpeen ja varallisuuden perusteella. Asunnon tarpeen mukaan hakijat luokitellaan kolmeen kiireellisyysryhmään.

Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat erittäin kiireellisessä asunnon tarpeessa olevat. Heitä ovat esimerkiksi asunnottomat tai muuttovelvoitteen alaiset hakijat, erittäin ahtaasti asuvat sekä vanhempien luona, alivuokralaisena tai yhteiskäyttöisessä asunnossa asuvat. Myös sellaiset työpaikan saaneet hakijat, jotka ovat muuttamassa pääkaupunkiseudulle, kuuluvat tähän ryhmään.

Toiseen kiireellisyysryhmään kuuluvat kiireellisessä asunnon tarpeessa olevat hakijat. Heitä ovat esimerkiksi ahtaasti asuvat, puutteellisesti varustetussa asunnossa asuvat tai sellaiset hakijat, joilla on tuloihin nähden kohtuuttomat asumiskustannukset.

Kolmas kiireellisyysryhmä muodostuu esimerkiksi sellaisista hakijoista, jotka pyrkivät muuttamaan nykyisen asuntonsa sijaintia tai varustetasoa.

Lisätietoa esimerkiksi varallisuusrajoista löydät kaupunkien verkkosivuilta.

Vuokra-asunnon hakeminen kaupungilta

Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla vuokra-asuntoja haetaan yhtiöiltä, jotka hallinnoivat kaupunkien asuntoja. Hakemuksen voi jättää kaikissa kaupungeissa myös sähköisesti.

Helsingissä kaupungin vuokra-asuntoa haetaan Helsingin kaupungin asunnot Oy:ltä. Hakemus on voimassa kuusi kuukautta hakemuksen lähettämisestä alkaen. Uusi vuokra-asuntohakemus korvaa aiemmin jätetyn hakemuksen.

Espoossa kaupungin vuokra-asuntoa haetaan Espoon Asunnot Oy:ltä. Hakemus on voimassa kuusi kuukautta jättöpäivästä alkaen ja se uusitaan jättämällä uusi hakemus.

Vantaan kaupungin vuokra-asuntoja hallinnoi VAV Asunnot Oy. Hakemus on voimassa neljä kuukautta hakemuksen jättöpäivästä lukien ja se vanhenee automaattisesti.

Vuokra-asuntohakemukset ja muuta lisätietoa löydät kaupunkien verkkosivuilta.
JAA
31.03.2022 13:33