Säkerhet

Foto: Seppo Laakso

Räddningsverken i huvudstadsregionen följer principen om närmaste enhet. Det innebär att hjälpen till olycksplatsen kommer från den närmast belägna räddningsstationen oberoende av kommungräns.

Räddningsverken i huvudstadsregionen

Helsingfors stads räddningsverk
[Helsingfors stads räddningsverk]

Västra Nylands räddningsverk
[Västra Nylands räddningsverk]

Mellersta Nylands räddningsverk (på finska)
[Mellersta Nylands räddningsverk]

 DELA PÅ SOCIALA NÄTVERK:  26.04.2018 09:07