Rådgivning

Serviceregister

Helsingfors
Esbo
Grankulla

Tjänster på kartan

Huvudstadsregionens servicekarta innehåller information om Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla städers tjänster och verksamhetsställen. Av kartan framgår verksamhetsställets kontaktuppgifter, vilka tjänster det erbjuder, läge och trafikförbindelser.

Allmänna rådgivningstjänster

Helsingfors stads rådgivning
Servicepunkterna i Esbo
Vandainfo
Grankulla stadshus

Rådgivning för invandrare

Rådgivningstjänsten i Helsingfors
Invandrartjänster i Esbo
Information för invandrare i Vanda

International House Helsinki - rådgivnings- och myndighetstjänster som invandrare behöver om de flyttat till huvudstadsregionen.

InfoFinland.fi – information om det finländska samhället.

Turism

Regional turistinformation betjänar på Helsingfors-Vanda flygplats framför allt utländska turister och mellanlandande resenärer. Informationen betjänar 1.10 - 30.4 må - lö kl. 10−18 och sö kl. 12−18, 1.5. - 30.9. må - sö 10−20. Resenärerna erbjuds dessutom tillgång till internet och broschyrer dygnet runt.

 DELA PÅ SOCIALA NÄTVERK:  16.12.2019 14:25