Vesi- ja jätehuolto

Helsingin seudun asukkaiden vesihuollosta ja jätteistä vastaa Helsingin seudun ympäristöpalvelut eli HSY. HSY toimittaa vesijohtoverkoston välityksellä puhdasta vettä asukkaille. Jätevedet poistetaan viemäriverkoston kautta.

HSY hoitaa jätteiden keräyksen ja antaa lajittelua koskevat määräykset. Lisäksi HSY tarjoaa tietoa muun muassa kaupunkien ilmanlaadusta.

Näillä sivuilla on perustietoa vesihuollosta, jätteiden lajittelusta sekä Helsingin seudun ympäristöpalveluista.

Lue yleiskielellä lisää vesi- ja jätehuollosta
Helsingin seudun ympäristöpalvelujen verkkosivusto (www.hsy.fi)JAA
05.08.2022 10:08