Neuvontapuhelimet

Myrkytystietokeskus

Jos epäilet, että sinulla tai läheiselläsi on myrkytyksen oireita, soita Myrkytystietokeskukseen. Oireita voi tulla, jos

  • nielee tai hengittää myrkyllistä ainetta
  • myrkyllistä ainetta on joutunut iholle tai silmiin.

Oireita voivat olla esimerkiksi pahoinvointi, päänsärky, ihottuma ja sekavuus.

Myrkytystietokeskuksen puhelinnumerot ovat 0800 147 111 ja 09 471 977. Keskuksen asiantuntijat vastaavat kysymyksiin, jotka liittyvät myrkytysten ehkäisyyn ja hoitoon. Lisäksi he antavat neuvoja ja toimintaohjeita siitä, miten myrkytystapauksissa pitää toimia. Voit soittaa keskukseen kaikkina päivinä mihin aikaan tahansa.

Hätätilanteessa soita hätänumeroon 112.

Lue yleiskielellä lisää myrkytyksiin liittyvistä asioista

Teratologinen tietopalvelu

Teratologinen tietopalvelu antaa puhelimitse tietoa sellaisista aineista ja sairauksista, jotka voivat vaikuttaa

  • hedelmällisyyteen
  • sikiön hyvinvointiin ennen syntymää
  • imetettävän vauvan hyvinvointiin.

Esimerkiksi äidin tai isän käyttämät lääkkeet, päihteet tai äidin infektiot saattavat vaikuttaa raskauteen.

Teratologisen tietopalvelun asiantuntijat vastaavat numerossa 09 471 76500

  • maanantaisista perjantaihin kello 9–13

Puhelinpalveluun voivat ottaa yhteyttä äidit ja isät, jotka suunnittelevat raskautta tai jo odottavat lasta.

Lue yleiskielellä lisää raskauteen vaikuttavista aineista
Päihteiden vaikutus raskauteen ja imetykseen (www.hus.fi)
Tietoa siitä, miten alkoholi, huumeet ja tupakka vaikuttavat raskauteen ja imetykseen.
Lääkkeiden käyttö raskauden aikana (www.hus.fi)
Tietoa siitä, miten äidin lääkitys voi vaikuttaa raskauteen ja sikiöön.JAA
23.11.2022 10:02