Hammassairaudet

Aikuisten on mahdollista saada hammashoitoa kotikunnan hammashoitolasta tai yksityisiltä hammaslääkäreiltä. Yksityisen hammaslääkärin antamasta hoidosta saa Kansaneläkelaitoksen eli Kelan korvauksen. Korvaus on noin 20 % maksusta.

Neuvolan terveydenhoitaja ohjaa alle kouluikäiset lapset ja kouluterveydenhoitaja koululaiset hammastarkastuksiin. Aikuiset varaavat ajan hammashoitoon itse.

Yhteystiedot pääkaupunkiseudun hammashoidon ajanvaraukseen:

Iltaisin ja viikonloppuisin hammashoidon päivystys on Haartmanin sairaalan hammashoitolassa Helsingissä.
Haartmanin sairaalan hammashoitolan yhteystiedot (www.hus.fi)JAA
02.09.2019 11:23