Työllistyminen

Kaupungit järjestävät erilaisia työllistämispalveluita asukkaille, jotka tarvitsevat työllistymiseensä erityistä tukea. Palveluita ovat muun muassa

 • kuntouttava työtoiminta
 • työhönohjaus
 • työpajatoiminta
 • tuetun työllistymisen palvelu.

Kaupunkien lisäksi työpaikan etsimisessä auttavat

 • työ- ja elinkeinotoimistot
 • työvoiman palvelukeskukset
 • Kela.

Työllistämispalveluita tarjoavat myös monet säätiöt ja järjestöt.

Lue yleiskielellä lisää työllisyyspalveluista

 • Helsingin kaupungin työllisyyspalvelut (www.hel.fi)


 • JAA
  27.04.2022 14:32