Peruskoulu

Peruskoulu antaa oppilaille yleissivistävän koulutuksen.

Lapsi aloittaa peruskoulun, kun hän on täyttänyt 7 vuotta. Jos hän ei ole valmis kouluun, hän voi hakea starttiluokalle.

Peruskoulu kestää yhdeksän vuotta, ja opetus on maksutonta. Peruskoulun oppimäärän suorittaminen on pakollista. Jos lapsi tarvitsee erityistä tukea, sitä järjestetään hänelle.

Jokaiselle lapselle on paikka hänen lähikoulussaan. Lapsen voi kuitenkin ilmoittaa myös muuhun kouluun.

Koulussa oppiminen edellyttää tarpeeksi hyvää kielitaitoa. Jos lapsen tai nuoren kielitaito ei ole riittävän hyvä, hän voi parantaa sitä valmistavassa opetuksessa.

Valmistava opetus kestää yleensä vuoden. Kun kielitaito on riittävä, oppilas voi siirtyä perusopetukseen. Jo sitä ennen hän voi osallistua opetukseen niissä aineissa, joissa kielitaidon puutteet eivät haittaa oppimista.

Kun lapsi on käynyt peruskoulun, hän voi pyrkiä lukioon tai ammatilliseen koulutukseen.

Lue yleiskielellä lisää peruskouluistaJAA
29.08.2019 14:49