Päivähoito

Ennen koulun aloittamista lapsi on yleensä päivähoidossa, ellei perhe hoida häntä kotona.

Päivähoidon tarkoitus on tukea lapsen kasvua ja kehitystä. Jos lapsella on erityistarpeita, hän saa tukea päivähoidossa. Vanhemmille päivähoito antaa mahdollisuuden käydä töissä.

Päivähoidon vaihtoehdot

Jos lasta hoidetaan kotona, hän voi osallistua kerhoihin, joita kaupunki järjestää. Hän voi käyttää myös leikkipuistojen tai avoimen päiväkodin palveluja.

Päivähoito voi olla kunnallista tai yksityistä. Vanhemmat voivat valita, kumpaa he haluavat käyttää.

Kunnallinen päivähoito tapahtuu päiväkodissa. Päiväkodit ovat tavallisesti auki kello 6.15:n ja 18:n välillä.

Jotkut päiväkodit ovat auki koko vuorokauden ja viikonloput. Niissä tapahtuvaa päivähoitoa sanotaan vuorohoidoksi. Sitä on tarjolla Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla.

Yksityinen päivähoito voi tapahtua tavallisessa kodissa tai perhepäivähoitajan luona. Perhe voi myös palkata lastenhoitajan omaan kotiinsa.

Joissakin päiväkodeissa lapsi voi oppia uutta kieltä. Näitä päiväkoteja sanotaan kielikylpypäiväkodeiksi. Lapset oppivat vierasta kieltä erilaisissa arjen tilanteissa.

Kielikylpy alkaa, kun lapsi on 4–5-vuotias. Lapsen ei tarvitse osata vierasta kieltä etukäteen. Kielikylpypäiväkoteja on Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa.

Päivähoito on maksullista

Päivähoito on maksullista palvelua. Kunnallisen päivähoidon maksuihin vaikuttavat perheen koko ja tulot sekä lapsen hoitoaika.

Yksityisen päivähoidon maksuihin voi hakea tukea Kelasta. Tukeen kuuluvat hoitoraha ja hoitolisä. Perheen tulot vaikuttavat hoitolisän määrään.

Jos tarvitset lapsellesi päivähoitopaikan, ota yhteyttä kotikaupunkisi päivähoitoyksikköön. Voit hakea päivähoitopaikkaa myös sähköisesti.

Lue yleiskielellä lisää päivähoidostaJAA
29.08.2019 14:37