Päivähoito, koulutus ja työ

Ennen koulun aloittamista lapsi on yleensä päivähoidossa, ellei perhe hoida häntä kotona.

Päivähoidon tarkoitus on tukea lapsen kasvua ja kehitystä. Jos lapsella on erityistarpeita, hän saa tukea päivähoidossa. Vanhemmille päivähoito antaa mahdollisuuden käydä töissä.

Lapsi voi mennä esiopetukseen noin vuosi ennen koulun alkua. Esiopetuksessa lapsi oppii liikkumalla, leikkimällä ja kokeilemalla.

Koulutus ja työ

Peruskoulu antaa oppilaille yleissivistävän koulutuksen.

Peruskoulun jälkeen nuori voi hakea opiskelupaikkaa lukiosta. Lukioon haetaan yhteishaussa. Lukio antaa yleissivistävää koulutusta.

Ammatillista koulutusta tarjoavat kaupunkien lisäksi monet yksityiset oppilaitokset.

Kaupungit järjestävät erilaisia työllistämispalveluita asukkaille, jotka tarvitsevat työllistymiseensä erityistä tukea.

Näillä sivuilla kerrotaan erityisryhmien koulutuksesta ja julkisista työllisyyspalveluista.JAA
29.08.2019 14:32