Osallistuminen ja vaikuttaminen

Äänestä vaaleissa
Lähetä palautetta
Kysy ja keskustele
Osallistu asukastilaisuuksiin
Kansalaisjärjestöt
Yhteistyöelimet

Äänestä vaaleissa

Kaupungin päätöksiin voi vaikuttaa äänestämällä kunnallisvaaleissa. Vaalit ovat joka neljäs vuosi. Kunnallisvaaleissa valitaan kaupunginvaltuuston jäsenet.

Lähetä palautetta

Kaupungin asioista voi lähettää

 • palautetta
 • aloitteita
 • ehdotuksia
 • mielipiteitä.

Palautetta voi lähettää kaupungin internet-sivuilla olevilla palautelomakkeilla tai kirjeitse.

Kysy ja keskustele

Voit myös kysyä ja keskustella kaupungin asioista kaupungin

 • internet-sivujen keskustelufoorumeilla
 • Facebook-sivulla
 • blogeissa
 • kysy–vastaa-palvelujen kautta.

Osallistu asukastilaisuuksiin

Kaupunki järjestää asukastilaisuuksia, jotka ovat avoimia kaikille kaupungin asukkaille. Tilaisuuksia järjestetään eri puolilla kaupunkia useita kertoja vuodessa.

Asukastilaisuuksissa kaupungin asukkaat

 • saavat tietoa kaupungin ajankohtaisista asioista
 • voivat esittää kysymyksiä.

Asukastilaisuuksissa voidaan keskustella esimerkiksi kaavoituksesta eli siitä, miten jotain maa- tai vesialuetta aiotaan käyttää. Jos asukkaat haluavat tutustua kaupungin virastojen, esimerkiksi rakennusviraston, suunnitelmiin, ne ovat yleensä esillä joko kirjastossa tai viraston omissa tiloissa.

Kansalaisjärjestöt

Kaupungin asukas voi vaikuttaa kaupungin toimintaan myös erilaisissa kansalaisjärjestöissä. Kaupunginvaltuusto ottaa vastaan kansalaisjärjestöjen lähetystöjä.

Yhteistyöelimet

Kaupungilla ja asukkailla ja heitä edustavilla järjestöillä on yhteistyöelimiä. Niissä palvelujen käyttäjät pääsevät osallistumaan palvelujen kehittämiseen. Tällaisia yhteistyöelimiä ovat esimerkiksi

 • vammaisneuvosto
 • vanhusneuvosto
 • vapaaehtoistyön neuvottelukunta
 • koulujen johtokunnat
 • talotoimikunnat
 • potilasneuvostot.

Lue yleiskielellä lisää osallistumisesta ja vaikuttamisestaJAA
15.09.2022 15:02