Kaupungit

Pääkaupunkiseutuun kuuluu neljä kaupunkia: Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen.

Kaupungin ylin päätösvalta on kaupunginvaltuustolla. Valtuustot päättävät kaupunkien

  • tärkeimmistä taloudellisista asioista
  • hallinnon järjestämisestä.

Kaupunginhallitukset huolehtivat kaupungin johtamisesta ja kehittämisestä.

Lisäksi päätöksenteossa ovat mukana

  • lautakunnat ja johtokunnat
  • kaupunginjohtajat.

Näillä sivuilla on perustietoa kaupungin päätöksenteosta ja pääkaupunkiseudun kaupungeista.JAA
03.09.2019 12:08