Kaupungit

Pääkaupunkiseutuun kuuluu neljä kaupunkia: Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen.

Kaupungin ylin päätösvalta on kaupunginvaltuustolla. Valtuustot päättävät kaupunkien

• tärkeimmistä taloudellisista asioista
• hallinnon järjestämisestä.

Kaupunginhallitukset huolehtivat kaupungin johtamisesta ja kehittämisestä.

Lisäksi päätöksenteossa ovat mukana

• lautakunnat ja johtokunnat
• kaupunginjohtajat.

Näillä sivuilla on perustietoa kaupungin päätöksenteosta ja pääkaupunkiseudun kaupungeista.
 JAA
15.02.2018 12:50