Kaupungin talous

Kaupungin taloutta ohjaavat
• kaupunginvaltuusto
• kaupunginhallitus
• lautakunnat ja johtokunnat
• kaupunginjohtajat
• eri virastot.


Kaupunki saa rahaa kunnallisveroista ja erilaisista maksuista. Kun kaupungin taloutta suunnitellaan, päätetään, mihin rahat käytetään.

Kaupunginvaltuusto hyväksyy joka vuosi seuraavan vuoden talousarvion eli budjetin. Valtuusto päättää myös kunnallisverotuksen tuloveroprosentista eli siitä, kuinka paljon kaupungin asukkaat maksavat tuloistaan veroa kaupungille.

Kaupunginvaltuusto hyväksyy joka vuosi taloussuunnitelman seuraaviksi kolmeksi vuodeksi.

Taloussuunnitelmassa
• ehdotetaan, miten kaupungin toimintoja pitäisi kehittää
• selvitetään, miten toimintoihin saadaan rahaa.


Taloussuunnitelma on pohjana seuraavan vuoden talousarviolle.

Kaupungin rahankäyttöä seurataan kaupunginvaltuustossa. Kaupungin taloudesta laaditaan joka vuosi tilinpäätös. Kaupunginvaltuusto päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä.

Lue yleiskielellä lisää kaupungin taloudesta
Helsingin talous (www.hel.fi)
Espoon talous (www.espoo.fi)
Vantaan talous (www.vantaa.fi)
Kauniaisten talous (www.kauniainen.fi)JAA
19.04.2018 09:30