Evakuointi

Evakuoinnilla tarkoitetaan ihmisten siirtämistä turvaan vaaratilanteessa. Evakuointi tapahtuu yleensä pelastusviranomaisten johdolla.

Ihmisiä voidaan evakuoida esimerkiksi tulipalon tai muun onnettomuuden takia.

Joissain tilanteissa riittää, että vain yhden talon asukkaat evakuoidaan pois vaara-alueelta. Laajimmillaan voidaan siirtää kokonaisen kunnan tai muun laajan alueen asukkaat pois vaara-alueelta. Tällaista laajaa evakuointia voidaan käyttää esimerkiksi suuronnettomuustilanteessa.

Lue yleiskielellä lisää turvallisuusohjeista
Kodin turvaopas (turvaopas.pelastustoimi.fi)

Kodin turvaopas on verkkopalvelu, jossa kerrotaan koti- ja vapaa-ajan tapaturmista ja miten niitä voi välttää. Lisäksi sivustolla on ohjeita muun muassa siitä, miten toimitaan onnettomuus- ja hätätilanteissa.JAA
06.02.2018 15:26