Toimeentulotuki

Toimeentulotuki turvaa välttämättömän toimeentulon silloin, kun henkilö ei voi saada toimeentuloaan millään muulla tavalla. 

Ennen toimeentulotuen myöntämistä selvitetään, voiko hakija saada muita tuloja tai sosiaaliturvan etuuksia.

Perustoimeentulotuen maksaminen siirtyi Kelan hoidettavaksi 1.1.2017 alkaen.

Toimeentulotukea haetaan Kelasta paperilomakkeella tai internetin kautta. Jos haet toimeentulotukea internetin kautta, käytä Kelan toimeentulotuen verkkoasiointia osoitteessa www.kela.fi/asiointi.

Perustoimeentulotuki

Kun henkilö hakee toimeentulotukea, lasketaan ensin yhteen kaikki hakijan tulot ja varat. Näistä tuloista vähennetään ruokaan ja muihin perusmenoihin varattu summa. Summaa sanotaan toimeentulon perusosaksi. Perusosan suuruus on määritelty laissa.

Lue lisää perustoimeentulotuesta
Kelan verkkosivut (www.kela.fi)

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

Hakijalle voidaan myöntää myös täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea. Tuki myönnetään sosiaalityöntekijän harkinnan perusteella.

Harkinnanvaraista tukea voi saada muihin kuin perustoimeentuloon kuuluviin menoihin, esimerkiksi lasten päivähoitomaksuihin. Erityinen tuki voi olla tarpeen, jos tulot ovat pitkään alhaiset esimerkiksi työttömyyden tai sairauden vuoksi.

Lue lisää harkinnanvaraisesta toimeentulotuesta
Toimeentulotuki Helsingissä (www.hel.fi)
Toimeentulotuki Espoossa (www.espoo.fi)
Toimeentulotuki Vantaalla (www.vantaa.fi)
Toimeentulotuki Kauniaisissa (www.kauniainen.fi)JAA
06.02.2018 14:42