Toimeentulotuki

Toimeentulotuki turvaa välttämättömän toimeentulon silloin, kun henkilö ei voi saada toimeentuloaan millään muulla tavalla. 

Ennen toimeentulotuen myöntämistä selvitetään, voiko hakija saada muita tuloja tai sosiaaliturvan etuuksia.

Perustoimeentulotuki

Perustoimeentulotuen maksaa Kela. Toimeentulotukea haetaan Kelasta paperilomakkeella tai internetin kautta. Jos haet toimeentulotukea internetin kautta, käytä Kelan toimeentulotuen verkkoasiointia osoitteessa www.kela.fi/asiointi.

Kun haet toimeentulotukea, lasketaan ensin yhteen kaikki tulot ja varat. Näistä tuloista vähennetään ruokaan ja muihin perusmenoihin varattu summa. Summaa sanotaan toimeentulon perusosaksi. Perusosan suuruus on määritelty laissa.

Lue lisää perustoimeentulotuesta
Kelan verkkosivut (www.kela.fi)
Kelan esite toimeentulotuesta pdf-tiedostona (www.kela.fi)

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

Hae aina ensin perustoimeentulotukea Kelasta. Kaupunki voi myöntää sinulle myös täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea. Tuki myönnetään kaupungin sosiaalityöntekijän harkinnan perusteella.

Harkinnanvaraista tukea voi saada muihin kuin perustoimeentuloon kuuluviin menoihin. Erityinen tuki voi olla tarpeen, jos tulot ovat pitkään alhaiset esimerkiksi työttömyyden tai sairauden vuoksi.

Lue lisää harkinnanvaraisesta toimeentulotuestaJAA
10.03.2020 09:58