Talous- ja velkaneuvonta

Talous- ja velkaneuvontaan kannattaa ottaa yhteyttä silloin, kun ei pysty maksamaan laskujaan tai velkojaan. Jos tilanne pitkittyy, ongelmat voivat lisääntyä. Esimerkiksi korko- ja perintäkulut voivat kasvaa suuriksi.

Velkaneuvonnassa selvitetään, miten asiakkaan rahatilanne saadaan tasapainoon ja velat järjesteltyä. Velkaneuvojat auttavat ja tukevat päätösten teossa.

Talous- ja velkaneuvojat auttavat esimerkiksi
• rahankäytön suunnittelussa
• maksuaikataulujen ja velkojen järjestelyssä
• neuvotteluissa velkojien kanssa
• tuomioistuimelle tehtävän velkajärjestelyhakemuksen laatimisessa.

Talous- ja velkaneuvonta on asiakkaalle maksutonta.

Valtion oikeusaputoimistot järjestävät talous- ja velkaneuvonnan palvelut vuoden 2019 alusta alkaen.

Lue yleiskielellä lisää talous- ja velkaneuvonnasta
Talous- ja velkaneuvonta oikeuslaitoksen sivuilla (www.oikeus.fi)JAA
15.01.2019 11:19