Taloudellinen tuki

Kaupungin tarjoamaa taloudellista tukea ovat muun muassa omaishoidon tuki ja palveluseteli.

Toimeentulotuki turvaa välttämättömän toimeentulon silloin, kun henkilö ei voi saada toimeentuloaan millään muulla tavalla. Perustoimeentulotuen maksaa Kela. Kaupungin sosiaalityöntekijä voi myöntää harkinnan perusteella täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea.

Omaishoidon tukea voi saada omainen, joka hoitaa kotona vanhusta, vammaista tai sairasta henkilöä. Omaishoidon tuki on palkkio hoitotyöstä.

Palvelusetelillä voi ostaa yksityisiltä palveluntuottajilta sellaisia sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka kaupungin kuuluu järjestää asukkailleen. Palvelusetelillä ostettu palvelu on vaihtoehto kaupungin tuottamalle palvelulle.

Valtion talous- ja velkaneuvontaan kannattaa ottaa yhteyttä silloin, kun ei pysty maksamaan laskujaan tai velkojaan. Jos tilanne pitkittyy, ongelmat voivat paheta. Talous- ja velkaneuvontaa saa oikeusaputoimistoista.

Kelan maksamat tuet (kela.fi)JAA
03.02.2020 11:49