Kuljetuspalvelut

Harkinnanvarainen kuljetuspalvelu
Kuljetuspalvelukortti
Kuljetuspalvelun tilaaminen

Kaupungin järjestämää kuljetuspalvelua voi hakea jos on vaikeavammaisuuden vuoksi erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja jos ei vamman tai sairauden vuoksi voi käyttää joukkoliikennettä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Kaupungin järjestämä kuljetuspalvelu perustuu vammaispalvelulakiin.

Jos vaikeavammainen henkilö tarvitsee kuljetuspalveluja työ- tai opiskelumatkoihin, matkoja korvataan työn tai opiskelun kannalta tarpeellinen määrä. Yhdensuuntaisia vapaa-ajanmatkoja saa vähintään 18 kuukaudessa.

Hakemukseen tarvitaan liitteeksi lääkärinlausunto. Tulot eivät vaikuta kuljetuspalvelun saamiseen.

Harkinnanvarainen kuljetuspalvelu

Harkinnanvaraista kuljetuspalvelua voivat hakea pienituloiset ikäihmiset, joilla on vaikeuksia käyttää julkisia kulkuvälineitä. Harkinnanvarainen kuljetuspalvelu perustuu sosiaalihuoltolakiin.

Palvelua myönnettäessä otetaan huomioon hakijan taloudellinen tilanne sekä liikkumis- ja toimintakyky. Kaupunkien myöntämien matkojen määrissä on eroja.

Kuljetuspalvelukortti

Kuljetuspalvelun asiakkaat saavat kaupungilta henkilökohtaisen kuljetuspalvelukortin, jolla matkat maksetaan.

Kuljetuspalvelujen käyttäjä maksaa matkasta omavastuuosuuden. Se on samansuuruinen kuin voimassa oleva joukkoliikenteen kertamaksu.

Kuljetuspalvelukortilla ei voi maksaa matkoja, jotka kuuluvat Kelan korvauksen piiriin. Näitä ovat esimerkiksi terveydenhuoltoon liittyvät matkat.

Kuljetuspalvelun tilaaminen

Helsingissä kyyti tilataan puhelimitse Helsingin matkapalvelukeskuksen numerosta 09 231 23 000.

Espoossa tavallinen taksi tilataan Lähitaksin numerosta 010 193050. Invataksi tilataan numerosta 010 193040.

Vantaalla matka tilataan numerosta 09 839 24682.

Kauniaisissa taksi tilataan numerosta 0100 7333.

Kuljetuspalvelusta saat tietoa kaupunkien sosiaalityöntekijöiltä.

Lue selkokielellä lisää kuljetuspalveluista
Helsingin matkapalvelun asiakasopas (www.hel.fi)

Lue yleiskielellä lisää kuljetuspalveluistaJAA
18.10.2019 14:56