Kotihoito

Kotihoidon asiakkaalle tehdään aina palvelusuunnitelma
Kotihoidon tukipalvelut
Kotihoito on maksullista palvelua

Kotihoito tukee ihmisiä, jotka eivät selviydy omassa kodissaan itsenäisesti.

Kotihoitoa voi saada henkilö, joka tarvitsee apua päivittäisissä toiminnoissa, kuten peseytymisessä ja pukeutumisessa. Kotihoito on suunnattu pääasiassa vanhuksille, pitkäaikaissairaille ja vammaisille ihmisille.

Kotihoidon avulla kotona asuminen on turvallista, vaikka toimintakyky olisi heikentynyt.

Kaupungin kotihoito tarjoaa kotipalveluja ja kotisairaanhoitoa.

Kotihoidon työntekijät voivat auttaa asiakkaita kaikkina viikonpäivinä. Apua saa tarvittaessa myös yöaikaan.

Kotisairaanhoitoa varten asiakas tarvitsee lääkärin lähetteen. Kotisairaanhoito on sairaanhoitoa ja kuntoutusta asiakkaan kotona.

Kotihoidon asiakkaalle tehdään aina palvelusuunnitelma

Jokaiselle kotihoidon asiakkaalle tehdään yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma. Suunnitelmaan merkitään ne kotihoidon palvelut, joita asiakas tarvitsee.

Suunnitelmassa selvitetään myös, voiko asiakas käyttää yksityisiä palveluja. Lisäksi selvitetään, minkä verran omaiset ja läheiset voivat auttaa.

Suunnitelman tekevät kotihoidon työntekijät yhdessä asiakkaan ja asiakkaan omaisten kanssa.

Hoito- ja palvelusuunnitelma tarkistetaan säännöllisin väliajoin.

Kotihoidon tukipalvelut

Asiakkaalle voidaan järjestää myös erilaisia kotihoidon tukipalveluja.

Tukipalveluja voi saada esimerkiksi

  • ruokailuun
  • kaupassa käyntiin
  • pyykinpesuun
  • siivoukseen.

Lisäksi asiakas voi saada turvapuhelimen, jolla voi hälyttää apua ympäri vuorokauden.

Kotihoidon palvelu- ja hoitosuunnitelmassa sovitaan, miten tukipalvelut järjestetään.

Ruokailu järjestetään yleensä ateriapalveluna. Ateriapalvelu tuo asiakkaalle kotiin valmiin ruoan.

Kauppa-asiat hoidetaan kauppapalveluna. Kauppapalvelu tuo asiakkaalle kaupasta ruokatarvikkeita.

Siivousapua asiakkaat voivat yleensä ostaa yksityisiltä siivousyrityksiltä.

Kotihoito on maksullista palvelua

Kotihoito on maksullista palvelua. Asiakasmaksun suuruuteen vaikuttavat palvelujen määrä ja asiakkaan tulot. Lisätietoja kotihoidon maksuista saa kotihoidon ohjaajalta.

Jos tarvitset kotihoidon palveluja, ota yhteys oman asuinalueesi kotihoitoon.

Lue yleiskielellä lisää kotihoidostaJAA
28.08.2019 15:51