Henkilökohtainen apu

Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista

  • päivittäisissä toimissa
  • työssä ja opiskelussa
  • harrastuksissa
  • yhteiskunnallisessa osallistumisessa
  • sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä.

Vaikeavammaisen henkilön henkilökohtaista apua voi hakea kaupungin sosiaaliviranomaisilta. Edellytyksenä on, että vaikeavammainen henkilö pystyy itse määrittelemään, millaista apua hän tarvitsee ja miten apu toteutetaan. Hakemusta varten tarvitaan lääkärintodistus.

Jos henkilö tarvitsee apua pääasiassa hoitoon tai valvontaan, apu järjestetään yleensä muiden sosiaali- ja terveyspalvelujen kautta.

Kaupunki järjestää henkilökohtaista apua päivittäisiä toimia, työtä ja opiskelua varten sen verran, kuin vaikeavammainen henkilö välttämättä tarvitsee. Harrastuksiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja sosiaalisen vuorovaikutukseen myönnetään apua vähintään 30 tuntia kuukaudessa.

Henkilökohtainen apu järjestetään jollain seuraavista tavoista:

  • asiakas palkkaa itselleen henkilökohtaisen avustajan
  • asiakas ostaa avustajapalvelun kaupungin antamalla palvelusetelillä
  • asiakas saa kaupungin järjestämää tai hankkimaa apua.

Henkilökohtainen apu on asiakkaalle ilmaista.

Jos tarvitset henkilökohtaista apua, ota yhteyttä vammaispalvelun sosiaalityöntekijään.

Lue yleiskielellä lisää henkilökohtaisesta avusta
JAA
11.08.2022 14:29