Vanhusten palvelutarpeen arviointi

Palvelutarpeen arviointi tarkoittaa ikääntyneen henkilön tuen ja palvelujen tarpeen selvittämistä. Arvioinnilla varmistetaan, että ikäihmiset saavat apua ajoissa. Samalla tarjotaan tietoa palveluista ja opastetaan niiden hakemiseen.

Jokaisella 75 vuotta täyttäneellä kaupunkilaisella on lakisääteinen oikeus palvelutarpeen arviointiin.

Palvelutarpeen arvioinnissa selvitetään, onko ikäihmisellä tarvetta esimerkiksi
• kotihoitoon
• asumispalveluihin
• asunnon muutostöihin
• omaishoidontukeen
• toimeentuloturvaan
• kuljetuspalveluun.


Arviointia voi pyytää yli 75-vuotias henkilö itse, hänen omaisensa tai joku muu tilanteen tunteva henkilö.

Arvioinnin tekevät asuinkaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät yhdessä ikääntyneen henkilön ja hänen omaistensa kanssa. Arviointi tehdään yleensä ikääntyneen henkilön kotona.

Palvelutarpeen arviointia varten voi ottaa yhteyttä oman asuinkaupungin sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

Lue yleiskielellä lisää vanhusten palvelutarpeen arvioinnista
Helsingin kaupunki (www.hel.fi)
Espoon kaupunki (www.espoo.fi)
Vantaan kaupunki (www.vantaa.fi)
Kauniaisten kaupunki (www.kauniainen.fi)JAA
23.05.2019 09:51