Vanhusten laitoshoito

Kun ikääntynyt henkilö ei enää selviä jokapäiväisestä elämästään kotona tai palveluasunnossa, hänet siirretään laitoshoitoon. Laitoshoidossa olevat henkilöt tarvitsevat jatkuvasti ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa.

Laitoshoitoa annetaan

  • kaupunkien vanhainkodeissa
  • kaupunkien hoivakodeissa
  • yksityisissä hoitokodeissa.

Vanhainkodeissa ja hoivakodeissa on paikalla henkilökuntaa ympäri vuorokauden.

Kotona asuva ikäihminen pääsee lyhytaikaiseen laitoshoitoon esimerkiksi silloin, kun hänen omaishoitajansa on lomalla.

Laitoshoidossa asukas saa

  • apua päivittäisissä toiminnoissa
  • hoitoa ja kuntoutusta
  • tukea toimintakyvyn ylläpitämiseen.

Laitoshoidon tavoitteena on turvata asukkaalle hyvä olo ja toimintakyky.

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta asukkaalta peritään maksu, joka määräytyy maksukyvyn mukaan. Maksu sisältää asukkaan tarvitseman ylläpidon, hoidon ja palvelut, esimerkiksi lääkkeet.

Helsingissä ja Vantaalla palvelua haetaan oman asuinalueen vanhuspalvelun sosiaalityöntekijältä. Espoossa palvelua haetaan kotihoidon kautta. Kauniaisissa lisätietoja laitoshoidosta saa Villa Bredan vanhainkodista ja hoivakoti Villa Anemonesta.

Lue yleiskielellä lisää vanhusten laitoshoidostaJAA
28.08.2019 15:35