Vammaisten palveluasuminen

Palveluasuminen on tarkoitettu vaikeavammaisille henkilöille, jotka tarvitsevat vamman tai sairauden vuoksi jatkuvasti toisen henkilön apua, mutta eivät ole jatkuvan laitosasumisen tarpeessa.

Palveluasumiseen kuuluvat asunto ja sellaiset palvelut, jotka ovat välttämättömiä päivittäisessä elämässä.

Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi

  • avustaminen liikkumisessa
  • pukeutumisessa
  • henkilökohtaisessa hygieniassa
  • ruoan valmistuksessa
  • asunnon siivouksessa.

Asunto voi olla palvelutalossa, palveluasumisyksikössä tai tavallisessa asunnossa.

Asukas vastaa itse asumiseen liittyvistä kuluista, kuten vuokrasta ja ateriakuluista. Muut välttämättömät palvelut ovat ilmaisia.

Palveluasumista haetaan asuinkaupungin sosiaalityöntekijältä. Hakijalla täytyy olla lääkäriltä todistus vammaisuudestaan.

Lisätietoja saat kaupungin sosiaalityön yksiköstä.

Lue yleiskielellä lisää vammaisten palveluasumisestaJAA
28.08.2019 15:13