Asunnon muutostyöt

Asunnon muutostöillä helpotetaan vaikeavammaisen tai iäkkään henkilön omatoimista selviytymistä kotona.

Asunnon muutostöitä ovat esimerkiksi

  • kynnysten poistaminen
  • ovien leventäminen
  • tukikahvojen asentaminen
  • luiskien rakentaminen.

Ennen muutostöiden aloittamista kannattaa tarkistaa oman asuinalueen sosiaalityöntekijältä, voiko asunnon muutostöistä aiheutuvista kuluista saada korvausta.

Muutostöiden tarpeellisuus selvitetään joko sosiaalitoimistossa tai terveydenhuollossa. Tarvittaessa pyydetään lausunto myös lääkäriltä tai rakennusalan asiantuntijalta.

Muutostöiden rahoittamiseen on erilaisia tapoja. Kaupunki korvaa vakituisen asunnon muutostöiden kohtuulliset kustannukset vaikeavammaisille henkilöille. Iäkkäät henkilöt maksavat kaupungin järjestämistä muutostöistä maksukykynsä mukaan.

Jos maksat asunnon muutostyöt itse, tarkista verotoimistosta, voitko tehdä verotuksessa kotitalousvähennyksen. Kotitalousvähennystä voi saada kotona teetetystä työstä.

Asunnon muutostöinä kaupungit korvaavat vain vamman tai sairauden vuoksi välttämättömät muutostyöt. Jos haluat samalla teettää myös muita muutostöitä, niitä ei korvata.

Lisätietoja asunnon muutostöistä saat oman asuinalueesi sosiaalityöntekijältä.

Lue yleiskielellä lisää asunnon muutostöistäJAA
28.08.2019 15:38