Asuminen

Jos vammainen tai ikääntynyt henkilö ei pysty asumaan itsenäisesti kotona, kaupunki järjestää hänelle asumisen ja siihen liittyvät välttämättömät palvelut.

Kehitysvammaisille henkilöille kaupunki tarjoaa autettua ja ohjattua asumista tai tuettua asumista.

Työntekijät auttavat kaikissa niissä asioissa, joissa asukkaat tarvitsevat tukea ja apua. Tavoitteena on, että asukkaat voisivat elää mahdollisimman itsenäistä elämää.

Vammaisten palveluasuminen on tarkoitettu vaikeavammaisille ihmisille. Vammaisten palveluasuminen sopii niille, jotka tarvitset jatkuvasti toisen henkilön apua, mutta eivät ole jatkuvan laitoshoidon tarpeessa.

Kun vanhus ei enää pysty asumaan kotona, hän voi muuttaa palvelutaloon tai vanhainkotiin. Palvelutalossa asuminen on turvallista ja omatoimista. Jos vanhus tarvitsee jatkuvasti ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa, hänet siirretään vanhainkotiin tai muuhun laitoshoitoon.

Asunnon muutostöillä voidaan helpottaa vaikeavammaisen tai iäkkään henkilön omatoimista selviytymistä kotona.

Lue asumisesta kerrostalossa
Minun kotini kerrostalossa: opas asukkaille talon käytöstä (pdf-tiedosto)JAA
17.04.2018 14:16