Yhtymät ja yhtiöt, sidosryhmäyhteistyö

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS
on 24 uusmaalaisen kunnan omistama kuntayhtymä, joka järjestää erikoissairaanhoitoa jäsenkuntien asukkaille ja vaativissa sairauksissa myös koko maan väestölle.
[HUS]

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) jäsenkuntia ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi ja Sipoo. Kuntayhtymä vastaa jäsenkuntiensa joukkoliikenteen suunnittelusta, järjestämisestä ja matkustajainformaatiosta sekä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta.
[HSL]

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) tuottaa ympäristöpalveluita Helsingin seudun asukkaille ja yrityksille. HSY:n toimialana ovat vesi- ja jätehuolto sekä seututietopalvelut.
[HSY]

Uudenmaan liitto on jäsenkuntiensa muodostama kuntayhtymä. Liitto huolehtii alueensa yleisestä kehittämisestä ja vastaa maakuntakaavan laatimisesta Uudenmaan alueella.
[Uudenmaan liitto]

Seudulliset yhtiöt

Helsinki Business Hub Ltd Oy hakee ulkomaisia investointeja Helsingin seudulle, vauhdittaa kasvuhakuisten yritysten liiketoimintaa ja kansainvälistymistä sekä kehittää elinkeino- ja innovaatiotoimintaa seudulla.
[Helsinki Business Hub]

MetropoliLab on Helsingin, Vantaan, Espoon ja Kauniaisten yhteinen elintarvike-, vesi- ja ympäristönäytteiden tutkimuksiin erikoistunut laboratorio.
[MetropoliLab]

Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy hankkii ja omistaa Helsingin seudun liikenteessä tarvittavan uuden junakaluston. Yhtiö järjestää rahoituksen kalustohankinnoille ja vastaa hankkimansa kaluston kunnossapidosta.
[Pääkaupunkiseudun junakalusto]

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy on yleishyödyllinen yhteisö, jonka tavoitteena on elinympäristön parantaminen jätteen määrää vähentämällä ja ympäristötietoisuutta lisäämällä.
[Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus]

Pääkaupunkiseudun Vesi Oy – Huvudstadsregionens Vatten Ab omistaa ja ylläpitää Päijänne-tunnelin muodostaman vedenhankintajärjestelmän.
[HSY]

Seure Henkilöstöpalvelut Oy on Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupunkien yhteisesti omistama henkilöstöpalveluyritys, joka on erikoistunut kunnallisen alan henkilöstövuokraukseen ja rekrytointiin.
[Seure]

Suomen Energia-Urakointi Oy (SEU) rakentaa ja huoltaa sähköverkkoja, valaistusjärjestelmiä ja liikennevaloja sekä tekee kojeisto- ja kiinteistöasennuksia.
[SEU]

Uudenmaan sairaalapesula Oy on HUS-kuntayhtymän sekä Helsingin ja Espoon kaupunkien omistama yhtiö, joka tuottaa tekstiilihuoltopalveluita omistajilleen.
[Uudenmaan sairaalapesula]

Vantaan Energia Oy on Vantaan ja Helsingin kaupunkien omistama energiayhtiö, joka hankkii, tuottaa, siirtää ja myy sähköä ja kaukolämpöä.
[Vantaan Energia]

Koulutuskuntayhtymät

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian jäseniä ovat Espoon kaupunki, Kauniaisten kaupunki ja Kirkkonummen kunta. Yhtymän tehtävänä on järjestää ammatillista koulutusta ja aikuislukiokoulutusta jäsenkuntien oppilaille.
[Omnia]

Laurea ammattikorkeakoulu Oy toimii metropolialueen maakunnallisena ja monialaisena ammattikorkeakouluna. Osakkaita ovat Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit, Keski-Uusimaan ammattikoulutusyhtymä, Hyvinkään kaupunki, Kirkkonummen kunta, Länsi-Uudenmaan ammattikoulutusyhtymä, Porvoon kaupunki ja Invalidiliitto ry.
[Laurea]

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy on Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien sekä Kirkkonummen kunnan yhteinen yhtiö, joka toimii Metropolia Ammattikorkeakoulun ylläpitäjänä.
[Metropolia]

Samkommunen för Västra Nylands Folkhögskola on Raaseporin, Hangon, Kauniaisten, Espoon, Vantaan, Inkoon, Siuntion ja Kirkkonummen muodostaman kuntayhtymän ylläpitämä kansanopisto.
[VNF]

Svenska framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab Prakticum tarjoaa ruotsinkielistä toisen asteen ammattikoulutusta. Osakkaina ovat pääkaupunkiseudun kunnat, Kirkkonummi, Sipoo sekä Samfundet Folkhälsan ja Sydkustens landskapsförbundet rf. Prakticum.
[Prakticum]

Sosiaalialan kuntayhtymät

Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus SOCCA edistää sosiaalialan kehittämistä, tutkimusta ja opetusta pääkaupunkiseudulla. Pyrkimyksenä on rakentaa yhteistyöverkostoja sekä tuottaa ja välittää sosiaalialaa koskevaa tietoa ja asiantuntijuutta.
[Socca]

Helsingin seudun asioimistulkkikeskus on Helsingin, Vantaan, Espoon ja Kauniaisten kaupunkien yhteishanke, joka tuottaa tulkkaus-, käännös- ja koulutuspalveluja maahanmuuttajatyön tarpeisiin.
[Vantaan kaupunki]

Kårkulla samkommun tuottaa pääkaupunkiseudun kaupungeille ruotsinkielisten kehitysvammaisten erityishuollon palveluja. Kuntayhtymän osakkaina ovat Suomen 33 ruotsinkielistä ja kaksikielistä kuntaa.
[Kårkulla samkommun]

Uudenmaan ja Etelä-Hämeen erityishuoltopiiri Eteva tuottaa vammaishuollon erityispalveluja Uudellamaalla. Kuntayhtymään kuuluu 47 eteläsuomalaista kuntaa.
[Eteva]

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä järjestää päihdehuollon palveluita jäsenkunnilleen. Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit kuuluvat kuntayhtymän osakkaisiin.
[Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä]

Sidosryhmäyhteistyö

Kuntaliiton kaupunkipoliittinen työryhmä kartoittaa suurimpien kaupunkien näkökulmasta kaupunkien kehittämistarpeita. Kaupunkipoliittisen työryhmään osallistuvat 19 suurimman kaupungin johtajat.
[Kuntaliitto]

Kuntien eläkevakuutus Keva huolehtii kunta-alan henkilöstön työeläketurvasta ja sen rahoituksesta.
[Kuntien eläkevakuutus]

Säätiöt

Ami-säätiö
Helsingin seudun kesäyliopiston säätiö
Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiö
Reumasäätiö
Suomen kansallisoopperan säätiö
Y-säätiö

Yhdistykset

Suomen sosiaali- ja terveys ry SOSTE
Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ryJAA:  07.03.2019 12:05