Arkisto

Pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmä: Pääkaupunkiseudun kaupunkien hallitusohjelmatavoitteet 2015 (pdf)

Menestyvä metropoli - Pääkaupunkiseudun kilpailukykystrategia 2009 (pdf)

Metropolialueen kilpailukykystrategia - painopisteet, kehittämislinjaukset ja toimenpide-ehdotukset 19.3.2009 (pdf)

Pääkaupunkiseudun hallitusohjelmatavoitteet 14.4.2011 (pdf)

Click-hanke

Click-hankkeessa (1.1.2013 – 30.6.2015) Espoon, Helsingin, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit kehittivät Infochat-neuvontapalvelua, jossa ulkomailta muuttava tai kaupungeissa jo asuva sai reaaliaikaisesti chatin avulla perustietoa kaupunkien palveluista, suomalaisesta palvelujärjestelmästä ja maahantuloprosesseista. Lue lisää Click-hankkeen loppuraportista (pdf)

4V-hanke

4V-hankkeen tavoitteena oli parantaa viihtyisyyttä ja turvallisuutta edistämällä kestävää, osallistumiseen ja yhteisöllisyyteen perustuvaa suurkaupunkikulttuuria ja elämäntapaa. Hankkeen toteutti Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus yhdessä Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien kanssa vuosina 2008–2011. Hankkeen pilottialueita olivat Helsingissä Mellunkylä, Roihuvuori ja Herttoniemi; Espoossa Leppävaara, Suvela ja Kirkkojärvi sekä Vantaalla Korso ja Länsimäki.

Håkansbölen kartanopuisto

Hankkeessa kunnostettiin ja ennallistettiin historiallisen kartanopuisto niin, että sen tunnelma ja ilme ennallistetaan 1900-luvun alun asuun, jolloin puisto oli komeimmillaan. Hanke toteutettiin vuosina 2008-2010 ja sen rahoittivat EAKR ja ympäristöministeriö.

Mukaan-hanke

Mukaan-hanke (2008-2011) valmensi pääkaupunkiseudun kaupunkien esimiehiä ja työyhteisöjä monikulttuurisuuden johtamisessa ja monimuotoisuutta ymmärtävän työyhteisön kehittämisessä. Lue lisää hankkeen esitteestä (pdf)

Silta - maahanmuuttajanuorten tukeminen ja ohjaaminen

Tavoitteena oli rakentaa maahanmuuttajanuorille metropolialueen kattava syrjäytymistä ehkäisevä koulutus- ja tukiverkosto. Kohderyhmänä olivat oppivelvollisuusiän ylittäneet maahanmuuttajanuoret, jotka ovat jäämässä koulutuksen tai työelämän ulkopuolelle. Vantaan, Espoon ja Helsingin kaupunkien, työviranomaisten ja kolmannen sektorin toimijoiden yhteistä hanketta toteutettiin vuosina 2008- 2010 ja sen rahoitti Manner-Suomen ESR –ohjelma.

Sujuvasti suomalaiseen työelämään

Hankkeen tavoitteena oli luoda malli asettautumispalveluista, jotka tukevat Suomeen muuttavien ja Suomessa jo asuvien ulkomaalaisten käytännön asettautumista ja kotoutumista pääkaupunkiseudulle. Help Desk -palvelu aloitti toimintansa helmikuun 2009 alussa Seuren Kampin palvelupisteessä. Projekti oli Euroopan sosiaalirahaston ja Seuren omistajakaupunkien rahoittama ja sitä toteutettiin 11/2008–12/2010.JAA:  13.10.2017 13:46