Pääkaupunkiseudun yhteistyöryhmä

Pääkaupunkiseudun yhteistyöryhmä on pääkaupunkiseudun kaupunkien ylimmän virka- ja luottamushenkilöjohdon yhteistyöelin, jonka toiminta perustuu Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunginhallitusten hyväksymään pääkaupunkiseudun yhteistyösopimukseen.

Yhteistyösopimuksen tavoitteena on parantaa pääkaupunkiseudun kansainvälistä kilpailukykyä, kehittää Helsingin seudun yhteistyötä ja metropolipolitiikkaa sekä yhteistä kansallisen tason edunvalvontaa. Sopimuksella edistetään myös kaupunkien välistä yhteistyötä maankäytön, asumisen ja liikenteen kysymyksissä sekä parannetaan yhdessä kaupunkien palveluita ja yhteisten yhteisöjen omistajaohjauksen koordinaatiota. Sopimus on voimassa vuoteen 2021 saakka.

Yhteistyöryhmän jäseniä ovat Helsingin pormestari ja kansliapäällikkö, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupunginjohtajat sekä neljä Helsingin, kolme Espoon, kolme Vantaan ja yksi Kauniaisten kaupunginhallituksen nimeämää luottamushenkilöä. Yhteistyöryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa ja puheenjohtajana toimii Helsingin pormestari.

Pääkaupunkiseudun yhteistyösopimus 2017-2021 (pdf)JAA:  09.10.2018 09:43