Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta

Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta on pääkaupunkiseudun kaupunkien ylimmän luottamushenkilöjohdon yhteistyöelin, jonka toiminta perustuu Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien kaupunginvaltuustojen hyväksymään pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyösopimukseen.

Neuvottelukunta hyväksyy pääkaupunkiseudun vision ja strategian, käsittelee pääkaupunkiseudun kehittämiseen liittyviä strategisia linjauksia ja seuraa yhteistyön toteutumista.

Neuvottelukunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta vuosittain tarpeen mukaan 2 - 4 kertaa. Ensimmäinen kokous pidettiin 1.6.2004. Neuvottelukunnassa käsiteltävät asiat valmistellaan kaupunginjohtajien kokouksissa.

Neuvottelukunta hyväksyi vuonna 2004 pääkaupunkiseudulle yhteisen vision ja strategian. Strategia tarkistettiin 24.11.2009.JAA:  30.08.2017 11:12