Suunnittelun taustaa

MAL 2019: vaikutusten arviointiselostusluonnos 30.10.2018
Helsingin seudun maankäyttö, asuminen ja liikenne: MAL 2019 suunnitelmaluonnos 30.10.2018
Helsingin seudun MAL-sopimuksen seurantaraportti 28.5.2018
Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelma MAL 2019, lähtökohdat ja tavoitteet jatkosuunnittelulle
MAL 2019 -suunnitelman vaikutusten arviointiohjelma

Vuosi 2017

MAL-seurantakokous 29.5.2017: ​​​Helsingin seudun MAL-sopimuksen 2016-2019 seurantatiedot vuodelta 2016

Vuosi 2016

Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen 2012–2015 seurannan loppuraportti
MAL 2019 -puiteohjelma

Vuosi 2015

Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus 2016 -2019
Yhteenveto Maankäyttösuunnitelmasta, Asuntostrategia 2025:ta ja HLJ 2015:sta annetuista lausunnoista ja kannanotoista
Helsingin seudun maankäyttösuunnitelma
Helsingin seudun asuntostrategia
HLJ 2015

Vuosi 2014

Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen sopimus suurten infrahankkeiden tukemiseksi ja asumisen edistämiseksi 2014-2019
Helsingin seudun maankäyttösuunnitelma 2050 -luonnos
Helsingin seudun asuntostrategia 2025 -luonnos
Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015 -luonnos
HLJ 2015 -raportin liite: Toimenpidekortit
HLJ 2015:n vaikutusten arvioinnin raportti
Suunnittelun lähtökohdat ja tiivistelmät suunnitelmista

Vuosi 2013
Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava

Vuosi 2012
Maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus 2012-2015
MAL 2020 toteutusohjelma
Kuuma-seudun kehityskuva

Vuosi 2011
Rajaton metropoli - Helsingin seudun kehityskuva 2050
Helsingin seudun MAL 2050 - strategiset linjaukset
HLJ 2011

Vuosi 2007
Helsingin seutu 2050 -hankesivusto
Greater Helsinki Vision 2050 - kansainvälinen ideakilpailuJAA:  21.01.2019 13:15