Helsingin seudun MAL-puiteohjelma hyväksyttiin

Helsingin seudun neljätoista kuntaa hyväksyivät seudun MAL 2019 -puiteohjelman. Ohjelma on laadittu nyt ensimmäistä kertaa asumisen, maankäytön ja liikenteen yhteisenä. Puiteohjelma antaa eri osapuolille yhteisen käsityksen siitä, millaista työtä seudun kehittämiseksi tehdään tulevina vuosina. Ohjelmassa kuvataan suunnittelukierroksen lähtökohdat, suunnitteluprosessit ja organisointi sekä keskeiset syventävät teemat.

Helsingin seudun neljäntoista kunnan sekä valtion välisissä maankäytön, liikenteen ja asumisen linjauksissa on jo aiemmin sovittu, että yhteissuunnittelua jatketaan edellisten suunnitelmien pohjalta. Nyt käynnistyvässä suunnittelussa tuotetaan kattava kuva nykytilanteessa sekä päivitetään ja konkretisoidaan olemassa olevia suunnitelmia. Vuoteen 2030 mennessä tarvittavista toimenpiteistä laaditaan toimenpideohjelma. Pitkän aikavälin suunnittelua varten tutkitaan useita mahdollisia skenaarioita. 

Työ on aikataulutettu siten, että suunnitelma valmistellaan hyväksyttäväksi vuoden 2019 alussa. Kokoamisvaiheessa vuoden 2018 aikana tullaan määrittelemään keskeiset maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämistä koskevat linjaukset ja muodostetaan yhteinen näkemys keskeisimmistä MAL-hankkeista. Ensi vuoden aikana tehdään selvityksiä osa-alueilta, joilta ei ole vielä riittävästi tietoa tai toimintatapoja valmisteltuna.

- Neljäntoista kunnan sekä niiden maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelun välinen yhteistyö on ensisijaisen tärkeää, jotta seudulle asetetut tavoitteet voidaan toteuttaa. Kokonaisuudessaan MAL 2019 on merkittävä jo suunnitteluprosessina. Siinä muodostuu seudullisesti hyödynnettävää tietopohjaa ja toimintatapoja. Se kehittää yhteistyötä ja ohjaa entistä laajempaan verkostoitumiseen niin paikallisella, kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla, toteaa HSYK:n puheenjohtaja Tatu Rauhamäki.

Helsingin seudun yhteistyökokous HSYK hyväksyi omalta osaltaan MAL-puiteohjelman kokouksessaan tiistaina 29.11.2016. 

Helsingin seudun yhteistyökokous on neljäntoista Helsingin seudun kunnan johtavien luottamushenkilöiden yhteistoimintaelin. Yhteistyöhön osallistuvat pääkaupunkiseudun kaupungit (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen) sekä KUUMA-kunnat (Järvenpää, Nurmijärvi, Tuusula, Kerava, Mäntsälä Pornainen, Hyvinkää, Kirkkonummi, Vihti ja Sipoo). Helsingin seudun yhteistyösopimus astui voimaan 1.10.2005.

Yhteistyön tavoitteena on Helsingin seudun kansainvälisen kilpailukyvyn turvaaminen. Seutuyhteistyön kohteena ovat erityisesti maankäyttö, asuminen ja liikenne sekä seudulliset palvelut. Yhteistyön sisällöstä sovitaan tarkemmin vuosittain hyväksyttävässä toimintasuunnitelmassa.JAA:  30.11.2016 14:16