Hankkeet

Pääkaupunkiseudun kaupungit toteuttavat yhdessä sekä seudullisia yhteistyöhankkeita että EU:n rakennerahastoista rahoitettuja hankkeita.

Apotti-hankkeessa kehitetään sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa. Apotissa hankitaan asiakas- ja potilastietojärjestelmä, joka muun muassa mahdollistaa nykyistä paremman sähköisen asioinnin palvelut ja takaa tietojen reaaliaikaisen saatavuuden palvelu- ja hoitopaikasta riippumatta. Apotti on yhteistyöhanke, jossa ovat mukana Helsinki, Vantaa, Kirkkonummi ja Kauniainen sekä HUS. Muut HUS-alueen kunnat voivat liittyä hankkeeseen KL-Kuntahankinnat Oy:n kautta.
[Apotti-hanke]

Kaupunkiakatemia on Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien sekä Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston kumppanuus ja yhteistyömuoto, jossa edistetään kaupunkisuunnittelun, kaupunkikehittämisen ja kaupunkitutkimuksen vuorovaikutusta sekä tuetaan poikkitieteellisiä tutkimus- ja kehityshankkeita. Visiona on luoda yhteistyöllä parempaa, kestävämpää ja vetovoimaisempaa kaupunkia.
[Kaupunkiakatemia]

Korko on Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupunkien yhteinen kehittämishanke, joka tarjoaa yli 35-vuotiaille korkeakoulutetuille työttömille työnhakijoille työllistymistä tukevaa valmennusta ja rekrytointia edistäviä palveluita.
[Espoon kaupunki]

6Aika – Avoimet ja älykkäät palvelut on kestävän kaupunkikehityksen strategia, jossa ovat mukana Suomen suurimmat kaupungit Helsinki, Espoo, Vantaa, Oulu, Tampere ja Turku. Strategiaa toteutetaan kaupunkien yhteisillä hankkeilla, joihin voivat osallistua esimerkiksi tutkimuslaitokset, oppilaitokset ja kansalaisjärjestöt. Vuosina 2014–2020 toteutettavia hankkeita rahoittavat EU, strategiassa mukana olevat kaupungit ja Suomen valtio.

Strategian kolme painopistealuetta ovat avoimet innovaatioalustat, avoin data ja avoin osallisuus. Päämääränä on kehittää entistä käyttäjälähtöisempiä kunnallisia palveluja, hyödyntää entistä tehokkaammin digitaalisen teknologian mahdollisuuksia ja samalla luoda mahdollisuuksia uuden liiketoiminnan kehittymiseen ja uusien työpaikkojen syntymiseen.
[Forum Virium]

Ilmastokaduilla tähdätään tulevaisuuden vähähiiliseen ja ilmastonmuutokseen sopeutuneeseen kaupunkiin. Helsingin Iso Roobertinkadulla ja Vantaan Tikkuraitilla ja Asematiellä etsitään jo rakennetussa kaupunkiympäristössä toimivia ratkaisuja, joilla kasvihuonekaasupäästöjä ja energiankulutusta voidaan leikata. Ilmastokadun toteuttavat Vantaan ja Helsingin ympäristökeskukset yhdessä Green Building Councilin, HSY:n Ilmastoinfon ja Aalto-yliopiston kanssa, ja se on osa 6Aika-strategiaa.
[Helsingin ja Vantaan kaupungit, HSY]

Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -hankkeen tarkoituksena on rakentaa pääkaupunkiseudusta kansainvälisesti merkittävä ekologisten ja älykkäiden ratkaisujen referenssialue. Hanke koostuu eri teemoja ja toimintamalleja yhdistävistä projektikokonaisuuksista. Kärkiteemoja ovat liikenne ja liikkuminen, rakentaminen, energia, jäte ja vesi sekä kuluttaja-cleantech, joita digitalisaatio ja kiertotalous läpileikkaavat.

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien lisäksi hankkeen yhteistyökumppanit ovat Lahden kaupunki, Uudenmaan liitto, Helsinki Business Hub, Climate Leadership Council, Green Net Finland sekä työ- ja elinkeinoministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö ja ympäristöministeriö.
[Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiö]

Yhteinen Östersundom -sivustolla voi seurata Helsingin, Sipoon ja Vantaan yhteisen yleiskaavan laatimista Östersundomin alueelle.
[Helsingin kaupunki]
JAA:  27.01.2020 09:46