Metropolipolitiikka

Metropolipolitiikalla pyritään ratkaisemaan Helsingin seutuun liittyviä erityiskysymyksiä Suomen kilpailukyvyn vahvistamiseksi.

Keskeisiä teemoja ovat alueen kansainvälisen kilpailukyvyn, elinkeinopolitiikan ja aluekehityksen edistäminen, maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelun yhteistyö sekä yhteistyö segregaation ehkäisyssä.

Metropolipolitiikan neuvottelukunta

Ympäristöministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö ovat asettaneet metropolitiikan neuvottelukunnan edistämään metropolipolitiikan tavoitteita ja Helsingin seudun kuntien, valtion eri sektoreiden, koulutus- ja tutkimuslaitosten sekä elinkeinoelämän kumppanuutta.

Metropolipolitiikan neuvottelukunnan toimikausi on 9.12.2015 – 30.4.2019. Puheenjohtajana toimii maatalous- ja ympäristöministeri ja varapuheenjohtajana Helsingin kaupunginjohtaja.

Metropolipolitiikan neuvottelukunnan asettamispäätös (pdf)
Metropolipolitiikan sihteeristön asettamispäätös (pdf)

Valtion ja kuntien väliset aiesopimukset

MAL-sopimus 2016 - 2019

Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus 2016 - 2019 (pdf)
Liite 1: Helsingin seudun kuntakohtainen asuntotonttien asemakaavoitettava kerrosala ja asuntotuotantotavoite (pdf)
Liite 2: Asemakaavoituksen ensisijaiset kohdealueet Helsingin seudulla (pdf)
Liite 3: Asuntotuotannon ensisijaiset kohdealueet Helsingin seudulla (pdf)
Liite 4: HLJ:n ensisijaiset infrastruktuurin kehittämishankkeet ja arvio valmistuvista asunnoista ensisijaisilla kohdealueilla (pdf)

Kasvusopimus 2016 -2018

Valtion ja pääkaupunkiseudun välinen kasvusopimus 2016 - 2018 (pdf)JAA:  03.05.2018 14:09