Yhteistyöelimet

Pääkaupunkiseudun yhteistyö perustuu seudun kaupunkien verkostomaiseen yhteistyöhön ja sen syventämiseen.

Yhteistyötä tehdään sekä Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien muodostaman pääkaupunkiseudun yhteistyöryhmän, että laajemmin Helsingin seudun 14 kunnan muodostaman Helsingin seudun yhteistyökokouksen piirissä.

Pääkaupunkiseudun yhteistyöryhmä on Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien ylimmän virka- ja luottamushenkilöjohdon ohjaus- ja koordinointielin pääkaupunkiseudun yhteistyössä. Se huolehtii yhteistyön ohjauksesta ja seurannasta sekä käsittelee merkittäviä yhteistyökysymyksiä.

Yhteistyöelimistä esitellään jäsenet, asiantuntijat ja valmistelusihteeristöt. Sivuille on koottu esityslistat liitteineen sekä kokousmuistiot ja päätöstiedotteet. Maankäytön, asumisen ja liikenteen strategiatyölle sekä yhteisille hankkeille on varattu omat sivunsa.

Keskeisiä yhteistyöhankkeita ovat yhteistoiminnan ja omistajaohjauksen kehittäminen, pääkaupunkiseudun kansainvälisen kilpailukyvyn parantaminen, kansallisen tason edunvalvonta, maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteistyö sekä hyvinvointipalvelujen parantaminen ja palvelutuotannon kehittäminen.JAA:  03.05.2018 11:01