Suoraan sisältöön

Yritysten rekrytointiongelmat ovat kasvaneet Helsingin seudulla

Yritysten rekrytointiongelmat ovat kasvaneet viimeisten vuosien aikana Uudellamaalla ja Helsingin seudulla. Rekrytointiongelmien yleistyminen voi olla merkkinä työmarkkinoiden kohtaannon heikkenemisestä.

Vaikka työmarkkinoilla on samanaikaisesti runsaasti sekä työttömiä työnhakijoita että avoimia työpaikkoja, eivät tarpeet aina kohtaa toisiaan. Esimerkiksi Helsingin seudulla rakenteellisia muutoksia on tapahtunut työllisyyden painottuessa yhä enemmän palvelualoihin teollisuuden ja kaupan kustannuksella.

Rekrytointiongelmien ja työmarkkinoiden kohtaannon ratkomiseen ei ole olemassa helppoja ja yksinkertaisia ratkaisuja. Esimerkiksi puuttuvaa työkokemusta voi kerryttää vain työllistymällä. Lisäksi lisä- ja täydennyskoulutuksella sekä tuetulla työllistymisellä on merkittävä rooli työmarkkinoille sisäänpääsyssä.

Rekrytointiongelmat yleistyivät teollisuutta sekä julkisia palveluita ja koulutusta lukuun ottamatta kaikilla toimialoilla vuosien 2016 ja 2017 välillä. Helsingin seudulla rekrytointiongelmia kokeneiden toimipaikkojen osuus kohosi 30 prosentista 38 prosenttiin vuosien 2016–2017 välillä.

Tutkija Timo Aulanko käsittelee työnantajien rekrytointiongelmia Helsingin seudulla vuosina 2016 ja 2017 Helsingin Seudun Suunnat – julkaisusarjan artikkelissaan. Aineistona on Tilastokeskuksen toteuttamat toimipaikkakohtaiset työnantajahaastattelut, joita ei ole aiemmin analysoitu Helsingin seudun tasolla.

Tuotanto ja tavaraliikenne jatkaneet Helsingin seudulla kasvuaan

Helsingin seudun tuotanto oli heinä–syyskuussa reilut 3 prosenttia edellisvuotta korkeammalla tasolla. Ulkomaan tavaraliikenteen määrä Helsingin satamissa kasvoi peräti 10 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Sekä yksityisen että julkisen sektorin työntekijämäärät ovat myös Helsingin seudulla kasvussa: lisäystä vuoden takaiseen on 4 prosenttia.

Helsinki menetti ja Vantaa voitti viime heinä–syyskuussa seudun sisäisessä muuttoliikkeessä. Pääkaupunkiseudun muuttotappio KUUMA-kuntiin kasvoi ajanjaksolla 300 henkeen. Vantaa sai kuitenkin edellisvuoteen verrattuna huomattavasti enemmän muuttovoittoa. Helsingin muuttotappio seudun muihin kuntiin kasvoi 1 000 henkeen.

Lisää aiheesta
Timo Aulanko:Työnantajien rekrytointiongelmat Helsingin seudulla vuosina 2016 ja 2017. Helsingin seudun suunnat 4/2018
helsinginseudunsuunnat.fi

 


JAA