Suoraan sisältöön

Ympäristöministeriö: Helsingin seudun MAL-sopimus on edennyt hyvin

Helsingin seudun kuntien ja valtion välisessä maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimuksessa sovitut toimenpiteet ovat toteutuneet hyvin, kertoo 5.6. julkaistu seurantaraportti.

Sopimuksen keskeisiä tavoitteita ovat Helsingin seudun eheä yhdyskuntarakenne, yhteisvastuullinen asuntopolitiikka ja toimiva liikennejärjestelmä. Kesäkuussa 2016 alkanut sopimuskausi päättyy vuoden 2019 lopulla.

Helsingin seudulle valmistuu sopimuskaudella yhteensä yli 63 000 asuntoa, mikä ylittää yhteisen asuntotuotannon tavoitteen. Kunnittain tavoitteen saavuttamisessa on eroja. Etenkin kerrostaloja on rakennettu paljon.

Korkotuetun asuntotuotannon tavoitteesta saavutetaan 92 % ja pitkäaikaisen vuokratuotannon tavoitteesta 93 %. Valtio-omisteisen A-Kruunun osuus normaalista vuokra-asuntotuotannosta on vajaa kolmannes.

Asemakaavoituksen tavoitteisiin asuinrakennusten osalta päästään kunnissa vaihtelevasti. Asemakaavoitettua kerrosalaa on tähän mennessä kaavoitettu 4,4 miljoonaa kerrosneliömetriä, joka on 96 % kolmen vuoden tavoitteesta. Kaavoitetut alueet ovat yhdyskuntarakenteen ja saavutettavuuden kannalta hyviä.

Kestäviä kulkutapoja tukevien suurten ja pienempien liikenneinvestointien toteutus on edennyt pääosin sopimuksen mukaisesti. Kestävien kulkutapojen, kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen, osuus matkojen lukumäärästä on tutkimusten perusteella kasvanut.

Joukkoliikenteen palvelutaso on parantunut muun muassa metron läntisen osuuden ja kaupunkipyöräpalvelun vaikutusalueella, vaikkakin joukkoliikenteen kulkutapaosuus on pienentynyt ja matka-ajat ovat pidentyneet liityntäliikenteen alueilla.

Lue lisää
ympäristöministeriön tiedote 
MAL-seurantaraportti (pdf)
MAL-seurantaraportin liite (pdf)JAA