Suoraan sisältöön
Kaupan kyselyn kuvituskuva. Uudenmaan liitto

Uusmaalaisilta kysytään ostospaikoista ja mieltymyksistä verkossa

Uusmaalaisten nykyisistä ja tulevaisuuden ostospaikoista tehdään selvitys nettikyselyn avulla. Vastauksia hyödynnetään uuden maakuntakaavan suunnittelussa. Karttapohjainen kysely on avoinna huhtikuun loppuun asti.

Maakuntakaavalla ohjataan suurten kauppojen sijoittumista ja maksimikokoa, joten kaupan kaavaratkaisut koskettavat toteutuessaan monien uusmaalaisen arkea.

Kauppaan ja keskustoihin linkittyvällä kyselyllä etsitään vastauksia muun muassa siihen, kuinka pitkiä ovat uusmaalaisten ostosmatkat, mitkä tekijät vaikuttavat ostospaikkojen valintaan ja millainen rooli on nettikaupalla. Vastauksia odotetaan laajasti eri-ikäisiltä ja eri puolilta Uuttamaata.

– Toivomme, että mahdollisimman moni uusmaalainen innostuu vastaamaan. Näin saamme monipuolista tietoa parhaillaan nähtävillä ja kommenteilla olevan Uusimaa-kaavan jatkosuunnitteluun, sanoo kaupan ja elinkeinojen erityisasiantuntija Aila Elo Uudenmaan liitosta.

Nettikauppa, eettisyys ja elämyksellisyys kasvavia trendejä

Kaupan kyselyllä selvitetään nykyisten ostospaikkojen lisäksi myös ajatuksia tulevaisuuden kaupasta. Ennakointi on tärkeää, sillä maakuntakaavalla suunnitellaan tulevaisuutta vuosikymmenten päähän.

Muutoksen pyörteissä ovat myös kaupan toimintatavat. Esimerkiksi nettikaupasta voi ostaa jo melkein mitä tahansa ruoasta autoihin.

Maakuntakaavalla hahmotellaan seudullisen kaupan ja keskusten verkkoa

Maakuntakaavalla ohjataan vain seudullista kauppaa eli kauppaa, joka houkuttelee ihmisiä useamman kunnan alueelta. Tätä täydentää kaupan paikallinen palveluverkko, jota suunnittelevat kunnat.

Uudessa maakuntakaavassa eli Uusimaa-kaavassa tavoitellaan muun muassa elinvoimaisia keskustoja ja kestävää liikkumista. Kaupan ohjauksella voidaan vaikuttaa kumpaankin. Kaavalla tuetaan myös kestävää liikkumista eli kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä, joten kaupan sijainnillakin on merkitystä.

Vastaa kaupan ja keskusten kyselyyn verkossa

Kysely on avoinna 30. huhtikuuta asti. Vastaaminen vie noin vartin. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Tuloksista kerrotaan kevään aikana. Kyselyyn

Lisää aiheesta
Uudenmaan liitto

JAA