Suoraan sisältöön

Uudenmaan pelastusviranomaisten antama tiukennettu avotulentekokielto päättyy

Uudenmaan pelastuslaitosten 29.5.2018 alueilleen asettama tiukennettu avotulentekokielto päätetään ja siihen liittyvät rajoitukset puretaan tänään keskiviikkona 20.6.2018 kello 12.00. Maaperän kosteus ja tuuliolosuhteet ovat kehittyneet Uudenmaan maakunnan alueella suotuisasti ja mahdollistavat nyt normaalin avotulen käytön sekä metsä- ja maataloustyöt.

Avotulenteko on tästä eteenpäin luvallista Uudenmaan alueella normaalia varovaisuutta ja huolellisuutta noudattaen sekä kunkin kunnan ohjeiden mukaisesti ja maanomistajan luvalla. Avotulta tehtäessä on aina varmistettava, ettei alueella ole voimassa olevia ruohikko- tai metsäpalovaroituksia, joiden tiedot löytyvät ilmatieteen laitoksen verkkosivuilta osoitteesta ilmatieteenlaitos.fi/varoitukset.

Lisätiedot
Helsingin kaupungin pelastuslaitos, p. 09 310 30130
Itä-Uudenmaan pelastuslaitos, p. 020 111 1400
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, p. 09 8394 0000
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, p. 09 8162 8699


JAA