Suoraan sisältöön
Finnish Courses -kurssiportaali, kuva: Jaana Rytkönen

Ulkomaalaistaustaisten koulutustaso Suomessa oletettua parempi

Suomen ulkomaalaistaustaisesta väestöstä noin puolet asuu pääkaupunkiseudulla. Helsingin kaupunginkanslia tarkastelee tuoreessa tutkimuskatsauksessaan ulkomaalaistaustaisten kotoutumista ja elämäntilannetta maahanmuuton syyn, koulutustason sekä kielitaidon näkökulmista.

Ulkomaalaistaustaiset ovat usein korkeasti koulutettuja

Katsauksen mukaan 15–64-vuotiaiden ulkomaalaistaustaisten työllistymisen ja koulutustason tilanne on parempi kuin mitä rekisteriaineistojen perusteella on aiemmin päätelty. Toisaalta heidän työsuhteensa ovat suomalaistaustaisia useammin määrä- tai osa-aikaisia ja suuri osa pääkaupunkiseudun ulkomaalaistaustaisista on tehtäviinsä ylikoulutettuja.

Ulkomaalaistaustaiset eivät ole yhtenäinen joukko

Vaikein tilanne työmarkkinoilla on pakolaistaustaisesti Suomeen tulleilla, ja etenkin pakolaistaustaisten naisten asema kaipaa kohentamista. Pääkaupunkiseudulla on paljon työpaikkoja, joihin voi työllistyä osaamatta kotimaisia kieliä, mutta tutkimus osoittaa, että kielitaito ja koulutus edistävät työllistymistä ja ylipäätään kotoutumista.

Suomeen muutetaan yleisimmin perhesyiden ja avioliiton takia. Työ ja opiskelu maahanmuuttoperusteina korostuvat tutkimuksen mukaan Helsingissä ja Espoossa enemmän kuin Vantaalla. Pakolaistaustaisten osuus seudun ulkomaalaistaustaisista oli tämän aineiston valossa noin kymmenen prosenttia.

Pääkaupunkiseudun ulkomaalaistaustaisista vajaa seitsemänkymmentä prosenttia samastui täysin tai melko paljon taustamaahansa ja noin kolmannes puolestaan täysin tai melko paljon suomalaisuuteen.

Kotoutumisessa, elinoloissa ja elämäntilanteessa ei ole suuria eroja pääkaupunkiseudun ja muun Suomen välillä, eikä myöskään seudun suurten kaupunkien välillä.

Helsingin kaupunginkanslian tutkimuskatsauksen tiedot perustuvat Ulkomaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointi -tutkimuksen (UTH) tuottamaan aineistoon.

Lue lisää Helsingin kaupunginkanslian tiedotteesta 

Julkaisu
Pasi Saukkonen ja Juho Peltonen: Eroja ja yhtäläisyyksiä – ulkomaalaistaustaiset pääkaupunkiseudulla Ulkomaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointi -tutkimuksen tietojen valossa (pdf)


JAA