Suoraan sisältöön

Työpaikkojen ja pendelöijien määrä kasvanut 2000-luvulla Helsingin seudulla

Miltei kaksi viidestä Helsingin seudun työllisistä pendelöi työn perässä asuinkuntansa ulkopuolelle. Pendelöinnin yleisyydessä ja suuntautumisessa oli kuitenkin seudun kuntien välillä merkittäviä eroja.

Helsinkiin suuntasi lähes puolet seudun sisällä pendelöivistä vuonna 2016, mutta yhä suurempi osuus seudun kaikista työllisistä matkusti johonkin muuhun seudun kuntaan. Lisäksi lähes kaikista seudun kunnista työmatkaliikenne suuntautui aiempaa useammin seudun ulkopuolelle.

Vuonna 2016 pääkaupunkiseudulla oli lähes 45 000 työpaikkaa enemmän kuin vuonna 2004. Lisäksi pääkaupunkiseudun työssäkäyntialue kasvoi; vuonna 2016 lähes 117 000 työssäkäyvää pendelöi suurimmasta osasta Etelä-Suomea pääkaupunkiseudulle.

Kestävät kulkutavat kasvattavat osuuttaan

Kestävien kulkutapojen (joukkoliikenne, pyöräily ja kävely) osuus on noussut 52 prosentista 56 prosenttiin vuodesta 2008 vuoteen 2018. Henkilöautolla tehtyjen kotiperäisten (eli kotoa alkaneiden ja sinne päättyneiden) työmatkojen osuus oli 44 prosenttia vuonna 2018 koko Helsingin seudulla osuuden ollessa laskusuuntainen.

Lisää aiheesta

Pendelöinti Helsingin seudulla. HSS. Laura Ansala, Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia,kaupunkitutkimus ja -tilastot -yksikkö
Helsingin Seudun Suunnat 3/2019


JAA