Suoraan sisältöön
Ilmanlaatukartta. Kuvakaappaus

HSY: Uusi ilmanlaatukartta kertoo ilmanlaadun siellä, missä olet

Pääkaupunkiseudulle kehitetty uusi tosiaikainen kartta kertoo, millaista ilmaa hengität juuri nyt ulkona. Kartta myös ennustaa, miten ilmanlaatu muuttuu lähituntien aikana. Kartan saa omaan puhelimeensa  HSY:n sivuilta osoitteesta hsy.fi/ilmanlaatukartta. Kartan avulla asukkaat voivat vähentää altistumistaan ilmansaasteille.

Uusi ilmanlaatukartta näyttää ilmanlaadun nykyistä tarkemmin koko pääkaupunkiseudulla. Kartta kertoo senhetkisen ilmanlaadun ja ennustaa lähituntien ilmanlaatutilanteen esimerkiksi oman kodin läheisyydessä tai vaikkapa työmatkan varrella.

Kartan saa omaan puhelimeensa, jolloin siitä voi kätevästi tarkistaa ilmanlaadun kaupungilla liikkuessaan. Osoitteesta hsy.fi/ilmanlaatukartta voi katsoa, miltä ilmanlaatu näyttää seuraavan noin kahdentoista tunnin aikana. Ennustetta voi hyödyntää esimerkiksi valitessaan pyöräilyreittiä työmatkalleen, kerrotaan Helsingin seudun ympäristöpalveluista. Ilmanlaatukarttaa voi silmäillä nyt myös metroissa.

Ilmanlaatukartta yhdistää mittaukset, sään, päästöt ja maankäytön

Ilmanlaatukartassa visualisoidaan Ilmatieteen laitoksen kehittämän mallin tuloksia. Malli hyödyntää ilmanlaadun mittauksia sekä ottaa huomioon muun muassa sään, maastonmuodot, liikennemäärät, ilmansaasteiden kaukokulkeuman ja puunpolton päästöarviot.

Reaaliaikaisessa ilmanlaatumallissa yhdistetään ilmanlaadun mittaukset maankäyttö- ja säätietoihin. Lisäksi mallissa hyödynnetään perinteistä leviämislaskentaa. Mallin avulla saadaan laskettua ilmanlaatutiedot tunti tunnilta 12 x 12 metrin tarkkuudella, Ilmatieteen laitokselta kerrotaan.

Uuden ilmanlaatukartan avulla asukkaat voivat vähentää altistumistaan ilmansaasteille. Saasteille ovat erityisen herkkiä hengitys- ja sydänsairaat, iäkkäät sekä pienet lapset, todetaan HSY:n ilmanlaatuyksiköstä.

Uuden kartan lisäksi HSY:llä on edelleen käytössä mittauksiin perustuva reaaliaikainen kartta ilmanlaadusta, joka löytyy osoitteesta hsy.fi/ilmanlaatu.

Ilmanlaatukartan kehittäminen jatkuu

Ilmanlaatukarttaa kehitetään edelleen, koska esimerkiksi katupölykausi on haastavaa mallintamiselle. Mallintamiseen saadaan tarkimmat tiedot liikenteen pakokaasuista, mutta katupölyn ja puunpolton päästötiedot ovat epävarmempia. Siten kartta voi jossain tapauksissa näyttää ilmanlaadun selvästi paikoittain paremmaksi tai huonommaksi kuin se todellisuudessa on. Kartan kehittämiseksi toivotaan käyttäjäkokemuksia myös asukkailta.

Ilmanlaatukarttaa on kehitetty Ilmatieteen laitoksen koordinoimissa hankkeissa. Hankkeissa on mukana muun muassa HSY, Haaga-Helia, Helsingin yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto.

Lisää aiheesta:

Ilmanlaatukartta + palaute kartasta: hsy.fi/ilmanlaatukartta

Luftkvalitetskarta+ respons: hsy.fi/luftkvalitetskarta

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY

Älykäs Uusimaa


JAA