Suoraan sisältöön
Toiminnallisten häiriöiden poliklinikka, Synapsia-talo, Nordenskiöldinkatu 18 B, 1. krs.  Kuvakaappaus palvelukartasta.

Toiminnallisten häiriöiden poliklinikka on aloittanut toimintansa HUSissa

Toukokuussa aloittaneen toiminnallisten häiriöiden poliklinikalla hoidetaan potilaita, joiden oireille ei ole löytynyt tarkkaa syytä. Näitä oireita pyritään hallitsemaan tai vähentämään. Potilashoidon lisäksi siellä tehdään tutkimusta ja kehitetään toiminnallisten häiriöiden hoitoa tältä pohjalta.

Poliklinikan henkilökunta koostuu lääkäristä, sairaanhoitajasta, psykologista ja sosiaalityöntekijästä

Toiminnallisiin häiriöihin kuuluu laaja joukko monimuotoisia sairauksia ja erilaisia oireyhtymiä. Poliklinikan toiminnan alkuvaiheessa keskitytään hoitamaan potilaita, joille on HUSin muissa yksiköissä jo tehty huolelliset tutkimukset, mutta tarkkaa syytä sairaudelle ei ole löytynyt nykyisin käytössä olevilla tutkimusmenetelmillä.

Yhtenäistä hoitosuositusta odotetaan

Suomessa ei ole vielä yhtenäistä toiminnallisten häiriöiden hoitosuositusta. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on työstänyt lausuntoa toiminnallisten häiriöiden hoidosta, mutta lopullista lausuntoa ei ole julkaistu. Lisäksi kroonisen väsymysoireyhtymän hoitosuosituksen laatiminen on aluillaan.

Suomalaisia hoitosuosituksia odotellessa poliklinikalla hyödynnetään ulkomaisia hoitosuosituksia ja tutkittua tietoa toiminnallisten häiriöiden hoidon vaikuttavuudesta. Poliklinikkamme ei ole sidoksissa mihinkään yksittäiseen ulkomaiseen yksikköön ja suhtaudumme uteliain ja avoimin mielin kehittyviin hoitomalleihin, kertoo osastonylilääkäri Helena Liira.

Tutkimus tärkeä osa poliklinikan toimintaa

Tieteellinen ymmärrys toiminnallisten häiriöiden syistä kehittyy jatkuvasti ja poliklinikan toimintaan osallistuvat asiantuntijat seuraavat tutkimustietoa koko ajan. Myös omia tutkimuksia on alkamassa.

Poliklinikan tehtävänä on myös toiminnallisten häiriöiden hoidon kehittäminen. Poliklinikka pyrkii kasvattamaan tietoisuutta toiminnallisista sairauksista ja kehittämään niiden hoitoa koko maassa kokoamalla verkoston ja kouluttamalla terveydenhuollon henkilökuntaa.

Lisätietoa toiminnallisten häiriöiden poliklinikan toiminnasta: www.hus.fi/toiminnallisethairiot


JAA