Suoraan sisältöön
Pääkaupunkiseudun kaupunkien nurorisovaalit. Kuva: Mari Hohtari

Suomen suurimmat nuorisovaalit starttaavat 11.11. Vaaliteemoissa nousevat esiin ilmastonmuutos ja turvallisuus

Suomen suurimmat nuorisovaalit starttaavat 11.11. Nuorten vaaliteemoissa nousevat esiin mm. ilmastonmuutos ja turvallinen elinympäristö. Espoon ja Vantaan nuorisovaltuustojen ja Helsingin nuorisoneuvoston vaalien äänestys alkaa 11.11. Uudet nuorisovaltuutetut valitaan 1.1.2020 alkavalle kaksivuotiskaudelle.

Espoon ja Vantaan nuorisovaltuustojen ja Helsingin nuorisoneuvoston vaalien äänestys alkaa 11.11. Helsingissä ehdolle asettui kaikkiaan 72 nuorta, Espoossa 86 ja Vantaalla 49. Espoossa ja Helsingissä ehdokkaita on ennätysmäärä, mikä kertoo nuorten kasvavasta kiinnostuksesta vaikuttamistoimintaan. Vaaleissa on pääkaupunkiseudulla yhteensä yli 62 000 äänioikeutettua (Helsingissä n. 27 000, Espoossa n. 20 000 ja Vantaalla n. 15 000).

Nuorten vaaliteemoissa korostuvat edellisten vuosien tapaan ilmastonmuutoksen torjuminen ja ympäristöasiat, turvallinen ja suvaitseva elin- ja kouluympäristö sekä nuorten äänen tuominen mukaan päätöksentekoon. Myös julkinen liikenne ja kouluruoka ovat nuorisovaaleissa toistuvia teemoja. Uutena teemana esiin nousi mm. ilmaisten kuukautissuojien tarjoaminen tytöille, jonka muutama ehdokas Helsingissä oli nostanut esiin.

Espoon ja Vantaan nuorisovaltuustot ja Helsingin nuorisoneuvosto yhtenäistävät vaalikäytäntöjään kuluvan syksyn aikana. Vaalien äänestys alkaa kaikissa kaupungeissa samana päivänä ja tänä syksynä myös Helsinki siirtyy Espoon ja Vantaan tapaan kaksivuotiseen edustuskauteen. Vaalikäytäntöjen yhtenäistämisellä pyritään nuorisovaalien entistä laajempaan näkyvyyteen ja vaikuttavuuteen. Lisäksi yhtenäisempi käytäntö palvelee niitä nuoria, jotka pääkaupunkiseudulla opiskelevat yli kuntarajojen

Nuorisovaltuustot ja -neuvostot ovat kuntalain edellyttämiä nuorten vaikuttamiselimiä. Ne ovat poliittisesti sitoutumattomia nuorten vaikuttajaryhmiä, jotka toimivat omissa kunnissaan ajamassa paikallisten nuorten etuja.

Nuorisovaalien äänestys alkaa Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla maanantaina 11.11. Tarkemmat tiedot äänestyksistä löytyvät seuraavasti:

Helsinki
Äänestys käynnissä 11.–29.11.2019
Ehdokkaat: ruutivaalit.munstadi.fi/ehdokasgalleria/
Äänestyspaikat: ruutivaalit.munstadi.fi/nuorisoneuvoston-vaalit-aanestyspaikat/
Tulokset: julkistetaan RuutiGaalassa ja ruutivaalit.munstadi.fi-sivustolla 3.12. n. klo 21

Espoo
Äänestys käynnissä 11.-15.11.
Ehdokkaat: https://www.espoo.fi/nuva
Äänestyspaikat: espoo.fi/nuva
Tulokset: julkistetaan 26.11. tilaisuudessa Suvelan nuorisotilalla sekä netissä n. klo 18

Vantaa
Äänestys käynnissä 11.–22.11., äänestyspäivät Vantaa-infoissa 28.11.–4.12.
Ehdokkaat: vantaa.fi/nuorisovaltuustovaalit
Äänestyspaikat: vantaa.fi/nuorisovaltuustovaalit
Tulokset: julkaistaan viikolla 50


JAA