Suoraan sisältöön
Kuvio 11.Kaupankäyntivolyymi, kotimainen vs. ulkomainen ostaja Toimitilamarkkinat Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla 2018 –tilastojulkaisussa

Pääkaupunkiseutu kiinnostaa ulkomaisia kiinteistösijoittajia

Ulkomaisten kiinteistösijoittajat sijoittajat tekivät lähes kaksi kolmasosaa kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen kaupoista Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla viime vuonna. Kiinteistösijoittajat ovat kiinnostuneet erityisesti pääkaupunkiseudusta, jossa tehtiin yli 60 prosenttia Suomen kiinteistökaupoista.

Kansainvälistä kiinnostusta ovat lisänneet muun muassa hyvä talouskehitys, liiketoimintaympäristön vakaus, turvallisuus, läpinäkyvyys sekä Suomen kuuluminen euroalueeseen. Aasialaisten ja pohjoisamerikkalaisten sijoittajien osuus kaikista kansainvälisistä sijoittajista on kasvussa.

Kiinteistömarkkinat kehittyvät ja vilkastuvat pääkaupunkiseudulla kansainvälisten kiinteistösijoittajien toiminnan myötä. Markkinoiden likviditeetti paranee, kehitys ammattimaistaa kiinteistösijoitusalaa ja synnyttää lisää työpaikkoja kiinteistöalalle.

Toimitilamarkkinat vilkkaat Helsingin seudulla

Toimitilavuokramarkkinat ovat Helsingissä viime aikaisen talouskasvun siivittämänä piristyneet. Myös kiinteistösijoitusmarkkinoiden kaupankäynti on jatkunut pääkaupunkiseudulla vilkkaana. Talouskasvun vaikutukset näkyvät erityisesti keskeisimpien alueiden ja tilojen vuokratasojen nousuna sekä käyttöasteiden paranemisena. Liiketilojen käyttöaste pääkaupunkiseudulla on jopa 94 prosenttia.

Toisaalta samaan aikaan kasvanut liiketilatarjonta ja kuluttajien käyttäytymisen muutokset ovat aiheuttaneet liiketilamarkkinoilla epävarmuutta. Suurimpia muutoksia markkinoilla ovat olleet verkkokaupan kasvu, vastuullisuusnäkökulmien merkityksen korostuminen ja niiden vaikutukset kulutukseen sekä kuluttajien keskittyminen entistä suurempiin ja keskeisempien sijaintien kauppapaikkoihin.

Toimitilarakentaminen seudulla jatkuu toistaiseksi vilkkaana, mutta hiljennee suurten hankkeiden, kuten Pasilan ja Kalasataman, valmistuttua. Toimistotilojen vuokraindeksi nousi viime vuonna Helsingin ydinkeskustassa, mutta niiden vajaakäyttöaste ei juuri laskenut.

Vanhaa toimitilaa muutetaan asunnoiksi ja hotellikäyttöön

Toimistotilaa poistui jopa yli 100 000 neliötä Helsingin seudulla, kun vanhaa toimitilaa muutetaan asunnoiksi ja hotellikäyttöön. Käyttötarkoituksen muutoksista asuinkäyttöön muutettiin yli puolet ja hotellikäyttöön noin kolmasosa.

Samoihin aikoihin uusia liiketiloja valmistuu pääkaupunkiseudulle yli 100 000 neliötä vuodessa. Määrä on yli kaksinkertainen viimeisen 10 vuoden keskiarvoon verrattuna. Tuotannollisten tilojen rakentaminen keskittyy edelleen Vantaalle.

Kiinteistösijoitusmarkkinoiden kauppa jatkuu vilkkaana

Kaupankäyntivolyymi kiinteistömarkkinoilla oli toiseksi suurin kautta aikain vuoden 2017 ennätysvuoden jälkeen. Eniten käytiin kauppaa toimistokiinteistöistä. Erityisesti hoivakiinteistöillä tehtiin euromääräisesti enemmän kauppoja kuin koskaan aiemmin.

Pääkaupunkiseudun rooli ja asema Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla on erittäin vahva. Viime vuoden jouluun mennessä Suomen kiinteistökaupoista jopa 61 prosenttia oli tehty pääkaupunkiseudulla.

Lisää aiheesta
Anu Henriksson: Toimitilamarkkinat Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla syksyllä 2018, Helsingin kaupunginkanslian tilastoja 2019:1, pdf-julkaisu.

 

 


JAA