Suoraan sisältöön

Pääkaupunkiseutu huomioitava tulevassa hallitusohjelmassa

Pääkaupunkiseudun kaupungit ovat sopineet yhteisten hallitusohjelmatavoitteiden valmistelusta. Niin pääkaupunkiseudulla kuin laajemmin Helsingin seudulla on muista kaupunkiseuduista poikkeavat kehittymisen mahdollisuudet, mutta toisaalta myös omanlaisiaan haasteita. Muuta maata merkittävästi voimakkaampi maahanmuutto ja erilainen elinkeinorakenne sekä myös kansainvälisyys ja esimerkiksi asunnottomuuden ja segregaation tuomat sosiaaliset haasteet vaativat pääkaupunkiseudulle erilaisia joustavia ratkaisuja.

Nämä erityiskysymykset ovat lähtökohtana yhteisten hallitusohjelmatavoitteiden valmistelussa. Seuraavalla hallituskaudella kaupunkien investointikykyä, rahoitusta ja elinvoimaa ei saa nakertaa. Pikemminkin tärkeää on tehdä kaupunkeja ja myös pääkaupunkiseutua koskevia pitkäjänteisiä linjauksia, jotka hyödyttävät seudun menestystä ja luovat edellytyksiä pääkaupunkiseudun väistämättömälle kasvulle sekä kaupunkien kohtaamien erityishaasteiden ratkaisuun. Seudun hallitusohjelmatavoitteiden on määrä valmistua helmikuussa 2019.

Maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteistyö tärkeää

Pääkaupunkiseudun kaupungit jatkavat yhdessä Helsingin seudun muiden kuntien ja kaupunkien kanssa myös seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteissuunnittelua. Valmisteilla olevassa MAL-suunnitelmassa kuvataan, miten Helsingin seutua kehitetään vuosina 2019–2050. MAL-suunnitelman tavoitteena on turvata seudun toimivuus ja kilpailukyky sekä taloudellinen, ekologinen ja sosiaalinen kestävyys. Suunnitelma valmistuu keväällä 2019 ja sen pohjalta valmistellaan ja neuvotellaan MAL-sopimus 2020–2023 valtion, seudun kuntien ja HSL:n kesken.

Tiivis yhteistyö pääkaupunkiseudulla jatkuu

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten tavoitteellisella yhteistyöllä on suuri merkitys seudun elinvoiman ja kehittämisen kannalta. Alueen yhteinen kehittäminen varmistaa koko seudun toimivuuden asukkaita palvelevalla tavalla. Pääkaupunkiseudulla sekä koko metropolialueella on suuri merkitys myös koko maan elinvoiman ja kilpailukyvyn näkökulmasta.

Pääkaupunkiseudun yhteistyöryhmä kokoontui Helsingissä 24.10.2018. Yhteistyöryhmään osallistuvat Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien ylin johto. Puheenjohtaja on pormestari Jan Vapaavuori. Yhteistyöryhmän kokouksessa kuultiin kaupunginjohtajien tilannekatsaus maakunta- ja soteuudistuksesta sekä katsaus valmisteilla olevaan Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelmaan. Lisäksi sovittiin yhteisten hallitusohjelmatavoitteiden valmistelusta.

Kokouksen esityslista
 
Lisätietoja: yhteysjohtaja Inga Nyholm, puh. 040 7605524JAA