Suoraan sisältöön
Pääkaupunkiseudun kasvihuonepäästöt -taulukko / Kuva: HSY

Pääkaupunkiseudun ilmastopäästöt kasvoivat viime vuonna

Pääkaupunkiseudun ilmastopäästöt kasvoivat runsaan prosentin vuonna 2016. Kolmena edellisenä vuonna päästöt ovat vähentyneet. Suotuisa kehitys pysähtyi, kun liikennepolttoaineiden bio-osuus pieneni ja Helsingin kaukolämmön tuotannossa kivihiilen kulutus kasvoi. Espoossa ja Vantaalla kivihiiltä käytettiin aiempaa vähemmän.
 
Pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteenlasketut ilmastopäästöt olivat hiilidioksidiksi laskettuna 5,0 miljoonaa tonnia vuonna 2016. Tämä on 4,4 tonnia jokaista pääkaupunkiseudun asukasta kohden.

Päästöt kasvoivat Helsingissä viisi prosenttia, mutta vähenivät Espoossa ja Kauniaisissa kolme prosenttia ja Vantaalla yhden prosentin.

Pitkään laskussa olleet pääkaupunkiseudun tieliikenteen kasvihuonekaasupäästöt kääntyivät viime vuonna jyrkkään, yli 10 kasvuun.

Kaukolämpö aiheuttaa suurimman osan, noin 44 prosenttia, pääkaupunkiseudun ilmastopäästöistä. Kaukolämmön pääpolttoaine on edelleen erittäin runsaspäästöinen kivihiili. Vuonna 2016 sen käyttö kasvoi Helsingissä huomattavasti. Samaan aikaan kuitenkin Espoossa ja Vantaalla maakaasun käyttöä lisättiin ja kivihiiltä kului edellisvuotta vähemmän.

Lisää aiheesta:

HSY:n tiedote

Kasvihuonepäästöjen tietopalvelu

Ilmastoviisas asuminen -raportti

JAA