Suoraan sisältöön
Kuva:Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY

Pääkaupunkiseudun ilmastopäästöt kääntyivät jälleen laskuun

Pääkaupunkiseudun ilmastopäästöt vähenivät vuonna 2017 kolme prosenttia edellisvuodesta. HSY:n laskelmien mukaan päästöt vähenivät erityisesti liikenteen, jätteiden käsittelyn ja sähkön osalta. Energiankulutus ei muuttunut merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna.

Pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteenlasketut ilmastopäästöt vuonna 2017 olivat hiilidioksidiksi laskettuna 5,0 miljoonaa tonnia, mikä oli 4,3 tonnia jokaista pääkaupunkiseudun asukasta kohden.

Yhteenlasketut ilmastopäästöt vähenivät 2,6 prosentilla, joten ilmastopäästöissä palattiin vuoden 2015 tasolle. Kauniaisissa kasvihuonekaasupäästöt vähenivät yhdeksän prosenttia, Espoossa viisi, Helsingissä kaksi ja Vantaalla yhden prosentin.

Suurimmat päästökohteet kaukolämpö ja liikenne

Vuonna 2017 pääkaupunkiseudun kokonaispäästöistä kaukolämmön osuus oli 45 prosenttia ja liikenteen osuus oli 28 prosenttia.

Kaukolämmön polttoainevalinnoilla on suuri vaikutus kasvihuonekaasupäästöjen kehitykseen. Lämpöpumppujen osuus lämmöntuotannossa jatkoi kasvuaan, kun taas öljyn ja maakaasun käyttö väheni. Erittäin runsaspäästöisen kivihiilen käyttö lisääntyi kaikissa pääkaupunkiseudun kaupungeissa.

Liikennemäärät kasvoivat edellisvuoteen verrattuna, liikenteen ilmastopäästöt kuitenkin laskivat viisi prosenttia, koska liikennepolttoaineiden bio-osuus kasvoi.

Länsimetron testausvaiheen ja käyttöönoton myötä Espoossa raideliikenteen sähkönkulutus kaksinkertaistui vuoteen 2016 verrattuna. Yleisesti liikenteestä syntyvät kasvihuonekaasupäästöt kuitenkin laskivat Espoossa kuten muissakin kaupungeissa.

Jätehuollossa kaatopaikan päästöt sekä jätevedenpuhdistuksen prosessipäästöt jatkoivat laskuaan. Sähkönkulutuksesta aiheutuvat ilmastopäästöt laskivat kaikissa kaupungeissa.

HSY seuraa pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöjen kehitystä ja edistää seudun ilmastotyötä yhdessä jäsenkaupunkiensa kanssa.

Lisätietoja

HSY:n kasvihuonekaasupäästöjen tietopalvelu
HSY:n tiedote


JAA