Suoraan sisältöön

Osaamiskeskittymiä, kansainvälistymistä ja korkeakoulujen rahoitusta vahvistettava hyvinvoinnin turvaamiseksi

Pääkaupunkiseudun kaupungit ja korkeakoulut näkevät, että seuraavan hallituksen tulee panostaa alueen osaamiskeskittymien tukemiseen, kansainvälisten osaajien lisäämiseen ja osaamispohjan vahvistamiseen. Näin rakennetaan koko Suomen menestystä.

Kaupunkien ja korkeakoulujen yhteinen kannanotto julkaistiin 13.3. tilaisuudessa, jossa kaupungit ja kunnat pohtivat metropolialueen kehittämistä ja haasteita alueen eduskuntavaaliehdokkaiden kanssa. Tilaisuudessa keskusteltiin toimenpiteistä, joita pääkaupunkiseudun ja metropolialueen menestyminen tulevalla hallituskaudella edellyttää.

- Korkea koulutustaso ja osaamisen jatkuva kehittäminen ovat sekä pääkaupunkiseudun että koko Suomen tulevaisuuden kannalta vahvuuksia, joiden varaan rakennamme hyvinvointimme. Meille on myös tärkeää, että seuraava hallitus tukee metropolialueen kehittymistä entistäkin kansainvälisemmäksi ja kilpailukykyisemmäksi innovaatio- ja osaamiskeskittymäksi, totesi Helsingin yliopiston rehtori Jari Niemelä tilaisuudessa.

- Tulevalla hallituksella on paljon tehtävää niin metropolialueen kuin koko Suomen menestyksen takaamiseksi. Tarvitsemme kaupungistumiskehityksen lieveilmiöiden hallintaa, helpotuksia osaavan työvoiman saatavuuteen, alueen korkeakoulujen toimintaedellytysten vahvistamista, ratkaisuja alueellisen eriytymisen ehkäisyyn ja panostuksia kansainvälisten osaajien houkutteluun. Vastakkainasettelun sijaan tulevalla hallituskaudella tulisi päästä esimerkiksi kaupunkipolitiikassa yhä suorempaan valtion ja kaupunkien sekä myös korkeakoulujen väliseen kumppanuuteen, totesi Helsingin pormestari Jan Vapaavuori.

Kannanoton ovat allekirjoittaneet pääkaupunkiseudun neljä kaupunkia ja alueen kymmenen korkeakoulua.

Kaupunkien ja korkeakoulujen yhteinen kannanotto 13.3.2019
• Helsingin yliopiston tiedoteJAA