Suoraan sisältöön
Suomenlinna talvella / Kuva: Uudenmaan liitto

Nähtävillä ollut Uusimaa-kaava sai runsaasti palautetta

Ehdotusvaiheessa oleva Uudenmaan maakuntakaava keräsi syksyn aikana yli 500 muistutusta. Yli puolet muistutuksista kohdistui Helsingin seudun vaihemaakuntakaavaan. Näistä suurin osa koski kahta yksittäistä aihetta: Espoon ja Kirkkonummen rajalle osoitettua rantaradan varikkoa sekä Vartiosaaren kaavaratkaisua.

Paljon palautetta saivat myös suojelualueet, viheryhteystarpeet ja virkistysalueet, taajamatoimintojen kehittämisvyöhykkeet, Malmin kenttä, tiet ja radat sekä kulttuuriympäristöt.

Kolmen eri seudun vaihekaavoista koostuva aineisto oli nähtävillä loka-marraskuussa 2019.

- Muistutusten suuri määrä viestii siitä, että maakuntakaava todella kiinnostaa ja se koetaan merkittäväksi tulevaisuuden suunnitelmaksi. Palautetta tuli runsaasti, mutta se keskittyi pitkälti muutamaan aiheeseen, summaa aluesuunnittelujohtaja Merja Vikman-Kanerva.

Ahkerimmin muistutuksia antoivat yksityishenkilöt. Myös puolet Uudenmaan kunnista sekä monet viranomaiset, yhdistykset ja yhteisöt jättivät muistutuksen. 

Päätökset tehdään keväällä

Maakuntahallitus linjaa tammi-helmikuussa muistutusten pohjalta tehtävät mahdolliset muutokset kaavaan. Tämän jälkeen kaava viimeistellään maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi keväällä 2020.

Uusimaa-kaavassa hahmotellaan maakunnan kehityksen suuria linjoja pitkälle tulevaisuuteen. Tärkeimpänä tavoitteena on ohjata kasvua kestävästi, sillä Uusimaa kasvaa ennusteiden mukaan vauhdilla myös tulevina vuosikymmeninä.

Lisää aiheesta:

Uudenmaan liiton tiedote

Tutustu tarkemmin kaavapalautteeseen

Uusimaa-kaavan verkkosivut
JAA